abtc.az

Biznes etika və korporativ davranış

e-Təlimçi Təlimçi : e-Təlimçi

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 50 AZN

onlayn təlim


Təlim 8 interaktiv audiovizual dərsdən və yekun testdən ibarətdir. 
Burada Siz biznes etikanın mahiyyəti və korporporativ davranış normaları, o cümlədən işəgötürənlə, komanda üzvləri ilə, müştərilərlə, rəqiblər və tərəfdaşlarla münasibətdə, habelə ünsiyyətdə etik normalar ilə tanış ola bilərsiniz.

Modullar

Təlimin tərkib hissələrinin adları və müddərləti

dd:ss

 

1-ci dərs:

Biznes etikanın mahiyyəti

10:47

 

2.1-ci dərs:

Ümumi davranış normaları - Səmimilik

02:57

 

2.2-ci dərs:

Ümumi davranış normaları - Məxfilik

02:41

 

2.3-cü dərs:

Ümumi davranış normaları - Dəqiqlik

02:53

 

2.4-cü dərs:

Ümumi davranış normaları - Şəffaflıq

02:59

 

2.5-ci dərs:

Ümumi davranış normaları - Məsuliyyətlilik

02:46

 

3-cü dərs:

Davranış normaları - İşəgötürənə münasibət

03:36

 

4-cü dərs:

Davranış normaları - Komanda üzvləri ilə münasibət

05:26

 

5-ci dərs:

Davranış normaları - Müştərilərə münasibət

05:58

 

6-cı dərs:

Davranış normaları - Rəqiblər və digər tərəfdaşlara münasibət

06:08

 

7-ci dərs:

Ünsiyyətdə etik normalar

12:08

 

8-ci dərs:

Digər etik normalar

04:17

 

 

Yekun test (12 sual)

18:00

Sertifikasiya şərtləri

► Bütün modullar tamamlanması

► Yekun testin cavablandırılması və nəticənin 60 və ondan şox olması

Qeyd: İlk dəfədən testi müvəffəqiyyətlə verə bilməyən dinləyici təlim materiallarını təkrarlayıb ikinci dəfə testi verə bilər.

Top