abtc.az

Biznes ünsiyyət və danışıqaparma

e-Təlimçi Təlimçi : e-Təlimçi

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 50 AZN

onlayn təlim


Təlim 6 interaktiv audiovizual dərsdən və yekun testdən ibarətdir. 
Burada Siz ünsiyyətin formaları, o cümlədən şifahi və yazılı sözlü biznes ünsiyyətlə, həmçinin danışıqaparma mərhələləri, o cümlədən danışığa hazırlıq, danışığın aparılması və qərar verilmə qaydaları ilə tanış ola bilərsiniz.

Modullar

Təlimin tərkib hissələrinin adları və müddərləti

dd:ss

 

1-ci dərs:

Ünsiyyət və onun formaları

06:32

 

2-ci dərs:

Şifahi sözlü biznes ünsiyyət

07:42

 

3-cü dərs:

Yazılı biznes ünsiyyət

05:17

 

4.1-ci dərs:

Danışıqaparma mərhələləri - Danışığa hazırlıq

10:56

 

4.2-ci dərs:

Danışıqaparma mərhələləri - Danışığın aparılması

20:48

 

4.3-cü dərs:

Danışıqaparma mərhələləri - Qərar qəbulu

03:36

 

 

Yekun test (10 sual)

15:00

Sertifikasiya şərtləri

► Bütün modullar tamamlanması

► Yekun testin cavablandırılması və nəticənin 60 və ondan şox olması

Qeyd: İlk dəfədən testi müvəffəqiyyətlə verə bilməyən dinləyici təlim materiallarını təkrarlayıb ikinci dəfə testi verə bilər.

Top