abtc.az

Satış texnologiyaları

e-Təlimçi Təlimçi : e-Təlimçi

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 40 AZN

onlayn təlim


Təlim 5 interaktiv audiovizual dərsdən və yekun testdən ibarətdir. 
Burada Siz satış sənətinin sirləri və satış mərhələləri ilə tanış olacaqsınız.

Modullar

Təlimin tərkib hissələrinin adları və müddərləti

dd:ss

 

1-ci dərs:

Satış sənəti

04:10

 

2-ci dərs:

Satış mərhələləri ► Hazırlıq

03:09

 

3-cü dərs:

Satış mərhələləri ► Əlaqənin yaradılması

04:27

 

4-cü dərs:

Satış mərhələləri ► Ehtiyacların müəyyənləşdirilməsi

04:27

 

5-ci dərs:

Satış mərhələləri ► Təqdimat və tamamlama

06:23

 

 

Yekun test (10 sual)

15:00

Sertifikasiya şərtləri

► Bütün modullar tamamlanması

► Yekun testin cavablandırılması və nəticənin 60 və ondan çox olması

Qeyd: İlk dəfədən testi müvəffəqiyyətlə verə bilməyən dinləyici təlim materiallarını təkrarlayıb ikinci dəfə testi verə bilər.

Top