abtc.az

Müştəri etirazları və şikayətləri ilə iş

e-Təlimçi Təlimçi : e-Təlimçi

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 25 AZN

onlayn təlim


Təlim 2 interaktiv audiovizual dərsdən və yekun testdən ibarətdir. 
Burada Siz müştəri etirazlarının və şikayətlərinin növlərini və onlarla iş prinsipləri ilə tanış olacaqsınız.

Modullar

Təlimin tərkib hissələrinin adları və müddərləti

dd:ss

 

1-ci dərs:

Etirazlarla iş

06:49

 

2-ci dərs:

Şikayətlərlə iş

08:09

 

 

Yekun test (10 sual)

15:00

Sertifikasiya şərtləri

► Bütün modullar tamamlanması

► Yekun testin cavablandırılması və nəticənin 60 və ondan çox olması

Qeyd: İlk dəfədən testi müvəffəqiyyətlə verə bilməyən dinləyici təlim materiallarını təkrarlayıb ikinci dəfə testi verə bilər.

Top