abtc.az

Layihələrin idarə edilməsinin praktiki aspektləri

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 500 AZN


 ABTC Ekspert qrupu təqdimatında: 

 Nərgiz İsmayılova, Elçin Rəşid , Natiq Cabbarov

Müddəti:

20 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

Bütün səviyyələrdən menecerlər, Layihə rəhbərləri və koordinatorları, Sənaye sahələri planlayıcıları və xərc, planlama və nəzarət mühəndisləri, Menecment karyerası izləyən digər mütəxəssislər

Dil

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu​

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Giriş

Layihə anlayışı, layihə idarəetməsinin tarixi və qabaqcıl təcrübə

Layihə idarəetməsi üzrə müasir beynəlxalq standartlaşdırma, PMI və PMBOK

Layihə tsikli və çərcivəsi

Layihə idarəetməsinin bilik sahələri (beynəlxalq standarta uyğun)

Layihə meneceri öhdəlikləri, səriştələri və xarakteri

Modul 2. Layihə təşəbbüsü

Ehtiyacların dəyərləndirilməsi və layihə seçimi

Məqsədlər və təhvil veriləcəklər

Qiymətəndirmə çərçivəsi və meyarları

Layihə təklifi və layihə nizamnaməsi sənədləri

Maraqlı tərəflər təhlili və layihəni qəbul etdirmə texnikası

Modul 3. Layihə resurslarının idarə olunması

Layihə idarəetməsi proqramından istifadə (MS Project, Primavera...)

Ləyihənin əhatəsinin planlaşdırılması və İş bölgüsü strukturu

Fəaliyyət ardıcıllığı və resursların ayrılması

Şəbəkə diaqramı

"Kritik cığır" və PERT təhlilləri

Qant qrafiki

Xərclərin təxmini və büdcənin hazırlanması

Büdcəyə nəzarət və Qazanılmış dəyər və S-əyrisi təhlilləri

Layihə insan resurslarının idarə olunması

Modul 4. Layihə risklərinin idarə olunması

Risklərin müəyyənləşdirilməsi

Risklərin keyfiyyət dəyərləndirilməsi

Risk matrisi

Risk idarəetmə yanaşmaları və qalıq riski

Risklərin kəmiyyət dəyərləndirilməsi

Gözlənilməz hallar üçün büdcə ayırmalarının hesablanması

Risk simptomları, tətikləri və riskə hazırlıq planı

Modul 5. Digər sahələrin idarə olunması

Layihə gözləntilərinin və keyfiyyətinin idarə olunması

Layihə ünsiyətinin idarə edilməsi

Dəyişikliklərin idarəedilməsi

Layihə performansı, hesabat, monitorinq və nəzarət

Layihə nəticələri və ibrət dərsləri

Yekun test və sertifikatlaşma

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

Öz real layihələrinin layihə idarəetməsi sənədləri:

-Diaqramlar, hesablamalar, qrafiklər və risk, büdcə, nəzarət və sair sahələr üzrə sənədlər daxil olmaqla

-Xüsusi kompyuter proqramdan istifadə edərək hazırlanmaqla

-PMI tərəfindən hazırlanmış PMBOK® Guide əsasında

Layihə menecerindən tələb olunan qabaqcıl beynəlxalq səriştələr:

-Uğurlu layihə təşəbbüsü irəli sürmək, düzgün hədəflər seçmək və maraqlı tərəfləri səfərbər etmək

-Layihənin vaxt, maliyyə, insan, texnoloji və menecment resurslarını səmərəli səfərbər etmək

-Layihə risklərini, gözləntilərini və ünsiyyətini düzgün idarə etmək

-Layihənin nəticəli ola bilməsini və sifarişçi məmnunluğunu təmin etmək

-Layihə idarəetməsi üzrə kompüter proqramından istifadə və onun vasitəsilə layihələrin planlaşdırılması, qrafik və diqaramların hazırlanması və icraya nəzarət etmək

Layihə meneceri üçün beynəlxalq standartlara (PMI) uyğun biliklər:

-Layihə təşəbbüsü, planlaması, icrası, monitorinq və nəzarəti və tamamlanması

-Layihə bütövlüyünün, dəyişikliklərinin və əhatəsinin idarə olunması

-Layihə vaxtının idarə olinması

-Layihə xərclərinin idarə olinması

-Layihə risklərinin idarə olinması

-Layihədə insan resurslarının və ünsiyyətinin idarə olinması

Top