abtc.az

Əhalinin izafi borclanmasının yaradacağı mümkün risklərin idarə olunması

Dos. Dr. Aydın Hüseynov Təlimçi : Dos. Dr. Aydın Hüseynov

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 0 AZN

onlayn təlim


Müddəti:

2 saat

Dili:

Azərbaycan

Platforma:

Zoom

Təlimin qısa məzmunu:

Modul 1. Makroiqtisadi vəziyyət və əhali gəlirlərinin dəyişməsi

- İqtisadi artım və əhali borclanması təhlili
- Əhalinin borclanmasının nəzəri və praktiki əsasları

Modul 2. Əhalinin borclanması və yığım norması arasında trend

- İstehlakın sabit olması və yığımın dinamikası
- İzafi borclanma nəticəsində yaranan risklərin idarəolunması tədbirləri

Modul 3. Mikro və makroprudensial idarətetmə

- Bazel standartları üzrə təklif edilən alətlər
- Mikro və makroprudensial alətlər

Top