abtc.az

Maliyyə hesabatlarının təhlili

Etibar İsrafilov Təlimçi : Etibar İsrafilov

Təlimin başlama tarixi: 09-03-2021

Qiymət: 200 AZN

onlayn təlim


Müddəti:

8 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Filial, Mikro SME şöbələrinin rəhbərləri və əməkdaşları

Dil:

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu​:

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Maliyyə hesabatların quruluşu

– Mühasibat Balansı

– Mənfəət və Zərər Hesabatı

– Nağd Pul Axını Hesabatı (Cash flow)     

Modul 2. Maliyyə hesabatlarının təhlili yolları

– Maliyyə hesabatları arasında əlaqə

– Maliyyə hesabatlarındakı məlumatların düzgünlüyünün yoxlanılması

– Müxtəlif üsul və metodlarla maliyyə cədvəllərinin təhlili

Yekun test və sertifikasiya

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

– Balans, Mənfəət və zərər və Nağd pul axını hesabatlarının qurulması və oxunmasını

– Maliyyə hesabatlarındakı  məlumatların düzgünlüyünün yoxlanılmasını

– Müxtəlif üsullardan istifadə edərək müəsisənin maliyyə vəziyyətini düzgün qiymətləndirilməsini.

Top