abtc.az

İnvestisiya layihələrinin effektliyinin qiymətləndirilməsi

Etibar İsrafilov Təlimçi : Etibar İsrafilov

Təlimin başlama tarixi: 16-03-2021

Qiymət: 100 AZN

onlayn təlim


Müddəti:

4 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

SME, Korporativ, Təhlil (Underwriting) departamentinin rəhbərləri və işçiləri, filial əməkdaşları

Dil:

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu​:

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. İnvestisiya layihələrin səmərəsi 

– İnvestisiya layihələrin səmərəsinin əhəmiyyəti 

– Yaxşı və səmərəli investisiya layihələrinin müəyyənləşdirilməsi və seçilməsinin məqsədi    

Modul 2. Səmərəli investisiya layihələrinin seçilməsi üçün istifadə edilən metodlar

– NPV (Net Present Value)

– IRR (Internal Rate of Return)

– BCR (Betefit/Cost Ratio)

– ROI (Return on Investment)

– WACC (Weghted Average Cost of Capital)

– DSCR (Debt Service Coverage Ratio)

– ICR (Interest Coverage Ratio) və s.

Yekun test və sertifikasiya

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

– İnvestisiya layihələrinin məqsədini

– Səmərəli investisiya layihələrinin seçilməsini

– İnvestisiya layihələrinin effektliyinin qiymətləndirilməsi üçün isitfadə edilən düsturların mənalrı, istifadə istiqamətlərini

– Müxtəlif metodlar ilə layihələri müqayisə edib, daha uğurlusunun seçilməsini

Top