abtc.az

Universal Excel İstifadəçisi (L1)

Rahil Zeynalov Təlimçi : Rahil Zeynalov

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət:

Başlanğıc Səviyyə


Müddət:

12 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulur:

Microsoft Excel proqramında baza biliklərini əldə etmək istəyən istifadəçilər

Qısa məzmun:

EXCEL HAQQINDA İLKİN MƏLUMAT
1. Excel işçi kitabı,İşçi vərəqi,xanalar və sütunlar
MƏLUMATLARIN DAXİL EDİLMƏSİ
1. Xana və Sütunlara məlumat daxil edilməsi,silinnməsi Text, Numbers, Dates -məlumat formaları
2. Məlumatların kəsmək və başqa hissələrə köçürmək
3. Xana və Sütunların silinməsi,gizlədilməsi
4. İşçi vərəqlərini seçmək və başqa yerlərə köçürmək
EXCEL İŞÇİ KİTABLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ
1. İşçi vərələrinin görünüş formaları
2. Bir neçə işçi kitabları arasında seçim edilməsi
3. Splitting and Freezing əməliyyatları
4. Başlıqların yaradılması
5. İşçi vərəqlərinin və İşçi kitablarının gizlədilməsi
6. Excel sadə Cədvəl hesabatının hazırlanması
İLKİN FUNKSİYALARIN YARADILMASI VƏ DAXİL EDİLMƏSİ
1. Funksiyalar haqqında məlumat
2. Funksiyaların yaradılması və Düzəliş edilməsi
3. Funskiayaların digər hissələrə köçürülməsi
4. Bir neçə funksiyanın istifadəsi - Sum, Average, Max,Min, Count, Counta
FORMATLAŞMA VƏ YOXLAMA
1. Məlumat formatının tənzimlənməsi - Number formats, Font formats, Alignment, Borders, və.s
2. Conditional formatting-haqqında ilkin məlumatlar
3. Conditional formatting ilə məlumatların silinməsi
4. Styles hissəsi haqqında əlavə məlumatlar

 

Top