abtc.az

Universal Excel İstifadəçisi (L2)

Rahil Zeynalov Təlimçi : Rahil Zeynalov

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət:

Qabaqçıl Səviyyə


Müddət:

12 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulur:

Microsoft Excel proqramında qabaqçıl səviyyədə bilikləri əldə etmək istəyən istifadəçilər

Qısa məzmun:

RİYAZİ FUNKSİYALAR HAQQINDA İLKİN MƏLUMATLAR
1. SumIf, SumIfs
2. CountIf, CountIfs
3. AverageIf, AverageIfs
4. SumProduct, Subtotal
AXTARIŞ FUNKSİYALARI HAQQINDA İLKİN MƏLUMATLAR
1. Vlookup / HLookup
2. Match
3. Vlookup funksiyasının əvəzləyicisi
4. Fərqli Vlookup əməliyyatları
5. Offset
6. Index4
ŞƏRT FUNKSİYALARI HAQQINDA İLKİN MƏLUMATLAR
1. Nested If (And Conditions, Or Conditions)
2. And, Or, Not
MƏTN FUNKSİYALARI HAQQINDA İLKİN MƏLUMATLAR
1. Upper, Lower, Proper
2. Left, Mid, Right
3. Trim, Len
4. Concatenate
5. Find, Substitute
TARİX FUNKSİYALARI HAQQINDA İLKİN MƏLUMATLAR
1. Today, Now
2. Day, Month, Year
3. Date, DateDif, DateAdd
4. EOMonth, Weekday
TƏXMİN FUNKSİYALARI HAQQINDA İLKİN MƏLUMATLAR
1. Round
2. RoundUp
3. RoundDown
4. MRound
XƏTA FUNKSİYALARI HAQQINDA İLKİN MƏLUMATLAR
1. isNa
2. isErr
3. isError
PEŞƏKAR SƏVİYYƏDƏ PASTE SPECIAL BÖLMƏSİNİN İSTİFADƏSİ
1. Funksiyaların köçrülməsi
2. Formatların köçürülməsi
3. Paste Validations
4. Paste Conditional Formats
5. Add / Subtract / Multiply / Divide- əməliyyatları
6. Sütunlardakı boşluqların toplu seçilməsi
7. Transpose əməliyyatı
MƏLUMATLARIN ÇEŞİDLƏNMƏSİ
1. Cədvəllərin çeşidlənməsi
2. Avtomatik çeşidləmə
MƏLUMATLARIN FİLTİRLƏNMƏSİ
1. Tarix, Dəyər, Yazılara görə filtirləmə
2. Rənglərə görə filtirləmə
3. Filtirləmə zamannı məlumatların digər yerlərə köçürülməsi
4. Peşəkar filtirləmə
5. Auto filter əməliyyatı

Top