abtc.az

Universal Excel İstifadəçisi (L3)

Rahil Zeynalov Təlimçi : Rahil Zeynalov

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət:

Peşəkar Səviyyə


Müddət:

12 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulur:

Microsoft Excel proqramında peşəkar biliklər əldə etmək istəyən istifadəçilər

Qısa məzmun:

WHAT IF ANALYSIS
1. Goal Seek
2. Scenario Analysis
3. Data Tables
MƏHDUDİYYƏTLƏRİN TƏTBİQİ
1. Number, Date & Time kimi xana məhdudiyyətləri
2. Mətin məhduddiyəti
3. Sütün məlumatları üzrə məhdudiyyətlər
EXCEL İŞÇİ KİTABININ QORUNMASI
1. İşçi kitablarının qorunma formaları
2. İşçi kitabının tam formada qorunması
3. Xana və Sütunların qorunması
4. Qorunma tətbiq edilən İşçi kitabında düzəlişlərə icazə verilməsi
5. Düzəlişlərin izlənilməsi
BİR NEÇƏ XANADAN MƏLUMATLARIN CƏMLƏNMƏSİ
1. Consolidating əməliyyatının işçi vərəqində aparılması
2. Consolidating əməliyyatının eyni işçi kitablarında aparılması
3. Consolidating əməliyyatının fərqli işçi kitablarında aparılması
PEŞƏKAR FORMADA CONDITIONAL FORMATTING İTSİFADƏSİ
1. Conditional formatting idarə edilməsi
2. Dinamikləşdirmə
PIVOT TABLES
1. Sadə Pivot cədvəllərin yaradılması
2. Pivot Cədvələərdə Field Setting haqqında məlumat
3. Pivot Cədvəllərin çeşidlənməsi
4. Pivot Cədvəllərin filtirlənməsi
5. Pivot Cədvəl ilə data analiz edilməsi
6. Pivot Cədvəl ilə dataların vizual formaya salınması
7. GetPivotData Funksiyası
8. Pivot Dizayn bölməsinin tam təhlili
QRAFİKLƏR & PIVOT QRAFİKLƏR
1. Bar Charts / Pie Charts / Line Charts
2. Dual Axis qrafik növləri
3. Dinamik qrafikləmə əməliyyatları
4. Digər Qrafik növləri
EXCEL DAŞABORDLARIN QURULMASI
1. Bar Charts / Pie Charts / Line Charts
2. Dashboard planlaşdırılması
3. Dashboardlara seçimlərin əlavə edilməsi
4. Dashboardlara qrafiklərin əlavə olunması
5. Avto yeniləmənin yaradılması Dashboard ilə Cədvəl arasında

Top