abtc.az

Risklərin idarə edilməsi işinin təşkili.

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 500 AZN


 ABTC Ekspert qurupu təqdimatında: 

Cavanşir Abdullayev, Asim Zülfüqarov,  Rəna Abbasova, Məhəmməd Məhərrəmli  , Orxan İsmayılov

Müddəti:

20 saat 

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

Müşahidə Şurasının Sədr və üzvləri, İdarə Heyətinin Sədr və üzvləri, Risklərin idarə edilməsi, Aktiv-passivlərin idarə edilməsi və Kredit Komitələrinin Sədr və üzvləri,Risklərin idarə edilməsi və audit departamentinin rəhbərləri

Dil

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu​

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Risklər üzrə beynəlxalq və yerli normalar

Risklərin idarə edilməsinin zəruriliyi

Risklər üzrə Bazel Komitəsinin prinsip və tövsiyələri

AMB-nin risklərin idarə edilməsi üzrə qaydaları

AMB-nin risklərin idarə edilməsi standartı

Modul 2. Risklərin idarə edilməsi işinin təşkili

Risklərin idarə edilməsi strukturu

Risklərin idarə edilməsi prinsipləri

Risklərin idarə edilməsi üzrə sistemləri

Risklərin idarə edilməsi siyasəti

Modul 3. Risklərin gündəlik idarə edilməsi

Risk matrisi

Risk xəritələri

Fövqəladə hallar planları

Modul 4. Risklərin ölçülməsi

Risk altında olan dəyər (VaR)

   ― Tarixi VaR

   ― Parametrik VaR

   ― Monte-Karlo

Stress test

   ― Həssaslıq təhlili

   ― Ssenari təhlili

Modul 5. Auditin risklərə nəzarətdə rolu

Yekun test

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

Riskin mahiyyətini,

Risklərin idarə edilməsinin zəruriliyini,

Risklərin idarə edilməsinin sistemlərini,

Risklərin idarə edilməsi üzrə Bazel Komitəsinin son tövsiyələrini,

Risklərin idarə edilməsi strukturunu,

Risklərin idarə edilməsinin əsas prinsiplərini,

Risklərin idarə edilməsinin əsas sistemlərini və siyasətlərini,

Risklərin strateji gündəlik idarə edilməsi mərhələlərini,

Risk matrisi, risk xəritələri və fövqəladə hallar planlarını hazırlamağı,

Risklərin ölçülməsi metodlarını, o cümlədən stress testləşmə və riskə məruz dəyər metodları ilə riskləri ölçməyi,

Risklərin idarə edilməsi üzrə Azərbaycan Mərkəzi Bankının tələblərini,

Risklərin idarə edilməsin sisteminin qurulmasını.

Top