abtc.az

Biznes ünsiyyət & Danışıqaparma vərdişləri

Cavanşir Abdullayev Təlimçi : Cavanşir Abdullayev

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 300 AZN


Müddəti:

12 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Bütün səviyyələrdən olan rəhbər işçilər

Dil:

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu​:

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Ünsiyyətqurmanın prinsipləri və formaları

Ünsiyyət nədir

Ünsiyyət prosesində yaranan problemlər

İşgüzar ünsiyyətin əfsanə və mifləri

Ünsiyyətin növləri

Dinləmək bacarığı

Şəxsiyyətlərarası ünsiyyətə təsir göstərən amillər

Modul 2. Uğurlu danışıqaparmanın

Danışıq iştirakçılarının rolları

Danışıqların səbəbləri

Danışıqlara təsir edən amillər

Danışıq mərhələləri

Danışıqlarda win-win nəticəsinin əldə olunması prinsipləri

Danışıqların tərkib hissələri

Uğurlu danışıqların qaydaları

Uğursuz nəticələnən danışıqların səbəbləri

Yekun test və sertifikatlaşma

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

Uğurlu ünsiyyət üçün lazım olan bilik və vərdişləri

Ünsiyyət prosesinin mahiyyəti və əsaslarını

Ünsiyyətdə müxtəlif jestlərdən və hiylələrdən istifadə qaydalarını

Ünsiyyətin və danışıq aparılmasının müxtəlif növlərini

Korporativ və şəxsi danışıqların aparılması və uğurlu ünsiyyətin sirlərini

Top