abtc.az

Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları

Azər Əliyev Təlimçi : Azər Əliyev

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 600 AZN


Müddəti:

28 saat (Həftə içi iki gün, 2 saatlıq və Şənbə günləri 4 saatlıq təlim sessiyaları ilə)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

Baş mühasiblər və onların müavinləri, Maliyyə menecerlər, Daxili audit

Dil

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu​

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. MHBS prinsipləri

♦ Mühasibat uçotunun standartları şurası

♦ Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və tərtibi prinsipləri

♦ Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi standartı

♦ Uçot siyasətləri , mühasibat qiymətləndirilmələrində dəyişikliklər və səhvlər

♦ Uzunmüddətli aktivlərin uçot qaydaları

Modul 2. Aktivlər

♦ Aktivlərin dəyərdən düşməsi

♦ Ehtiyatlar, şərti öhdəliklər və şərti aktivlər

♦ İşçilərə ödənişlər və təqaüd planlarının mühasibatı və hesabatının hazırlanması

♦ Təxirə salınmış vergilər

♦ Əlaqəli tərəflərlə aparılan əməliyyatlar

Modul 3. Maliyyə alətləri

♦ Maliyyə alətləri: açıqlamalar və təqdimat

♦ Maliyyə alətləri: tanınma və qiymətləndirmə

♦ Maliyyə alətləri: Məlumatların açıqlanması

Modul 4. Konsolidasiya

♦ Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatı

♦ Assosiativ müəssisələrə investisiyaların uçotu

♦ Birgə müəssisələrdə iştirak

♦ Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

♦ Hesabat tarixindən sonra baş verən hadisələrin uçotu

Yekun test

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

♦ MHBS-ın yaranma tarixi və yaranması zəruriliyini,

♦ Maliyyə aktivlərinə aid olan standartlarını və onların istifadəsi,

♦ MHBS-ın tələblərini və onun praktikada tətbiqini,

♦ Aktiv və passivlərin, eləcə də balansarxası öhdəliklərin uçotunun mahiyyətini və aparılması qaydalarını,

♦ Mühasibat uçotunun prinsiplərini,

♦ Amortizasiya hesablanmasına dair MHBS-ın tələblərini,

♦ Konsolidə (icmal) hesabatların hazırlanmasını.

Top