abtc.az

Problemli kreditlərin hüquqi tənzimlənməsi

Rauf Ağayev Təlimçi : Rauf Ağayev

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət:


Müddəti:

12 saat (Həftə içi 3 gün, 4 saatlıq təlim sessiyaları ilə)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

Kredit Komitəsinin Sədr və üzvləri, Kredit departamentinin (şöbəsinin) menecer və mütəxəssisləri, Problemli kreditlərlə məşğul olan menecer və mütəxəssislər, Daxili audit, Hüquqşünaslar

Dil

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Problemli kreditlərin idarə edilməsi işinin təşkili

♦ Problemli kreditlər haqqında ümumi müddəalar

♦ Problemli kreditlərlə iş üzrə bankın təşkilati strukturu və vəzifələri

Modul 2. Problemli kreditlərin tanınması və həll edilməsi

♦ Erkən xəbərdarlıq sistemi və problemli kreditlərin diaqnostikası

♦ Problemli kreditlərin təftişi və həll edilməsi tədbirinin seçilməsi

♦ Problemli kreditlərin idarə edilməsi: üsul və formaları

♦ Problemli kreditlərin sağlamlaşdırma/ləğvetmə tədbirləri

Modul 3. Azərbaycanda problemli kreditlərin həllinin hüquqi mexanizmi

Yekun test

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

♦ problemli kreditlərin həlli üçün zəruri olan təşkilati strukturu,

♦ problemli kreditlərin təftişini,

♦ problemli kreditlərin Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun həlli yollarını,

♦ girov əmlakına iddianın yönəldilməsi proseduralarını,

♦ problemli kreditlər üzrə qərarların qəbulu qaydalarını,

♦ problemli kreditlərin yaranmaması üçün qarşılayıcı tədbirlərin növlərini.

 

Top