abtc.az

Kargüzarlıq

Cavanşir Abdullayev Təlimçi : Cavanşir Abdullayev

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 200 AZN


Müddət

8 saat (Həftə içi iki ardıcıl gün, 4 saatlıq təlim sessiyası)

Kimlər üçün nəzərdə tutulur

– Katiblik və kargüzarlıq işçiləri

Modullar

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Sənəd dövriyyəsinin təşkili

– Sənədlərin təsnifləşdirilməsi

– Sənəd hazırlanması üzrə ümumi tələblər

– Sənədlərin rəsmiləşdirilməsi tələbləri

Modul 2. Sərəncamverici sənədlərin hazırlanması

– Əmrlərin hazırlanması

– Sərəncamların hazırlanması

– Qərarların hazırlanması

Modul 3. Digər sənədlərin hazırlanması

– Arayışların, məlumat vərəqələrinin və aktların hazırlanması

– Məktub, teleqram və telefonoqramın hazırlanması

Modul 4. Sənəd dövriyyəsinə nəzarət

– Sənədlərin dövriyyəsinin təşkili

– Sənədlərin qeydiyyatı

– Sənədlərin icrasına nəzarətin təşkili

– Sənədlərin arxivləşməsi və saxlanması

Modul 5. Ərizə və şikayətlər üzrə kargüzarlıq

Modul 6. Elektron sənəd dövriyyəsi

Yekun test

Əldə ediləcək nəticələr

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

– müəssisədə sənəd dövriyyəsinin təşkili prinsiplərini,

– kargüzarlıq işçilərinə olan tələbləri,

– sənədlərin hazırlanması üçün ümumi tələbləri,

– ayrı-ayrı sənədlərin strukturu və hazırlanması tələblərini,

– sənədlərin qeydiyyatı və icrası üzərində nəzarətin təşkilini,

– ərizə və şikayətlər üzrə kargüzarlığın xüsusiyyətlərini,

– elektron kargüzarlığın xüsusiyyətlərini və üstünlüklərini.

Top