abtc.az

Məlumat təhlükəsizliyinin təşkili

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 500 AZN


Müddət:

20 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulur:

İT Komitəsinin üzvləri, İnformasiya təhlükəsizliyi departamentinin direktoru və işçiləri, daxili auditorlar

Modullar:

Təqdimat və ilkin test

Modul 1

İnformasiya Təhlükəsizliyinin mahiyyəti və əhatə etdiyi sahələr
İnformasiya Təhlükəsizliyinin fundamental prinsipləri

Modul 2

Daxilolmalara nəzarət
İdentifikasiya, Ausentifikasiya, Avtorizasiya, Daxili auditorlar
Uçot
Daxilolmaya nəzarətin modelləri, texnologiyaları, metodları, administrasiyası

Modul 3

Fiziki təhlükəsizlik. Fiziki təhlükəsizliyin əhatə etdiyi sahələr. Elektrik təminatı, yanğından mühafizə, xidmətlər
Perimetr üzrə təhlükəsizlik

Modul 4

Şəbəkə və telekommunikasiyaların təhlükəsizliyi
Şəbəkələrin və protokollarının növləri
Firewall-lar və onların növləri
Uzaqdan daxilolmalar

Modul 5

Kriptoqrafiya

Məqsədləri, əsas tipləri və metodları

Açıq və gizli açarlar. Rəqəm imzası

Modul 6

Proqram və sistemlər üzrə təhlükəsizlik
Virus və digər “zərərvuran” proqramlar
Əməliyyatları təhlükəsizliyi
Sistemlərə “hücumların” növləri

Modul 7

Məlumat təhlükəsizliyinin idarə edilməsi

Məlumat təhlükəsizliyi siyasəti və standartları

Risklərin təhlili

Modul 8

Biznesin davam etdirilmə planı

Backup-lar (arxivlər) və bərpanın təşkili

Modul 9

Məlumat təhlükəsizliyi mövzusuna aid sınaq testləri

Praktiki tapşırıq və yekun test

Kursun sonunda iştirakçılar aşağıdakıları biləcəklər:

İnformasiya təhlükəsizliyinin mahiyyəti və əsas prinsiplərini
İnformasiya təhlükəsizliyinin idarə olunmasının təşkilini
İT risklərinin təhlilini
Daxil olmalara nəzarətin modelləri, tipləri və idarə olunmasını
Fiziki təhlükəsizliyin təmin olunmasını
Şəbəkələrin təhlükəsizliyinin təşkil olunmasını
Biznesin davam etdirilməsi planının yaradılmasının təşkilini
Proqram vasitələri və sistemlər üzrə təhlükəsizliyin təşkilini
Kriptoqrafiya üzrə biliklər
Biznesin davam etdirilməsi planının təşkili prinsiplərini

Top