abtc.az

Ödəniş sistemləri ilə iş (SWIFT,AZIPS, XÖHKS, KÖMİS və s)

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 24-05-2021

Qiymət: 200


Müddət

8 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulur

– AZİPS-in istifadəçiləri
– SWIFT-in istifadəçiləri
– Xəzinədarlıq departamentinin mütəxəssisləri
– Sənədli əməliyyatlar departamentinin mütəxəssisləri
– Nağdsız hesablaşmalar ilə məşğul olan bütün işçi və rəhbərlər

Modullar

Təqdimat və ilkin test

Modul 1

– Ödəniş sistemləri üzrə Milli qanunvericilik
– Milli Ödəniş Sisteminin komponentləri      

Modul 2

– SWIFT-in texniki platformasının komponentləri
– SWIFT-in əməliyyat platformasının quruluşu      
– SWIFT-in müasir imkanları                                  

Modul 3

– AZİPS-in texniki platformasının komponentləri  
– AZİPS-in əməliyyat platformasının quruluşu       

Modul 4

– XÖHKS sisteminin quruluşu                                                 
– XÖHKS sisteminin işləmə prinsipləri                          

Modul 5

– Nağdsız hesablaşmaların alətləri                           
– Nağdsız hesablaşmaların müasir riskləri və onların idarə edilməsi
– Məsafəli bank xidmətləri (internet, mobil bankçılıq və s.)

Yekun test

Əldə ediləcək nəticələr

Kursun sonunda iştirakçılar aşağıdakıları biləcəklər:

– Ödəniş sistemləri üzrə Milli qanunvericiliyi,
– Ödəniş sistemlərinin komponentlərini,
– SWIFT-in xüsusiyyətlərini,
– AZİPS-in xüsusiyyətlərini,
– XÖHKS sistemi ilə işləmə qaydalarını,
– Nağdsız hesablaşmaların alətlərini,
– Nağdsız hesablaşmaların risklərinin idarə edilməsini,
– Məsafəli bankçılığın alətlərini.

Top