abtc.az

Microsoft® PowerPoint© istifadəçilər üçün

Rauf Ağayev Təlimçi : Rauf Ağayev

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 200 AZN


Müddəti:

8 saat (həftə içi iki gün, 4 saatlıq təlim sessiyaları ilə)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Microsoft PowerPoint proqramından praktiki istifadə üzrə əsas bilikləri əldə etmək istəyən bütün istifadəçilər

Dil

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu:

Təqdimat

PowerPoint proqramı ilə tanışlıq

 • PowerPoint proqramının interfeysi

 • Təqdimatın hazırlanması ardıcıllığı

 • Təqdimatın hazırlanması üsulları. Avtomatik məzmun ustası və tərtibat şablonlarından istifadə

 • Təqdimatın baxış rejimləri

 • Slaydlarla iş: əlavə edilmə, silinmə, yerdəyişmə, surətin yaradılması

 • Mətnin əlavə edilməsi. Mətn obyektlərinin yer dəyişməsi. Mətn tərtibatı

 • Mətn obyektlərinin şrift, ölçü və rənglərin düzgün istifadəsi qaydaları

 • Slayd başlığı ilə iş

Müvəffəqiyyətli təqdimatın yaradılması prinsipləri

 • Təqdimatın strukturu və dizaynın seçimində müxtəlif amillərin nəzərə alınması: təqdimatın məqsədi və strategiyası, auditoriya, nümayiş vasitələri, nümayiş otağının ölçüləri və işıqlanması, və s.

 • PowerPoint təqdimatının dəqiqləşməsi və balanslaşması. Səmərəli təqdimatın əlamətləri. Təqdimatın təhlili

 • Təqdimatın müvəffəqiyyətliyinin müəyyən edilməsi

 • Şəkillərin, fiqurların və WordArt obyektlərinin daxil edilməsi

 • Qrafikanın əks olunması üçün slaydın bütün sahəsinin istifadə edilməsi

 • Diaqramların yaradılması və redaktəsi

 • SmartArt təşkilatı (sxematik) diaqramlardan istifadə

 • Cədvəllərin yaradılması və redaktəsi. Microsoft Excel proqramından cədvəlin daxil edilməsi

 • Təqdimat dizaynı anlayışı

 • Tərtibat şablonlarının tətbiqi və dəyidirilməsi. Rənglər, şriftlər və şablon üslublar

 • Slayd nümunəsinin istifadəsi

 • İstifadəçi tərtibat şablonunun yaradılması

Multimediyalı təqdimatın yaradılması

 • Audio və video fraqmentlərin təqdimata daxil edilməsi

 • Mətnin və slayd obyektlərinin animasiyası. Animasiyanın sazlanması

 • Hərəkətin sazlanması. İdarəetmə və hərəkət düymələrindən istifadə

 • Hiperistinadların yaradılması

 • Yekun slaydın yaradılması

 • Slaydların nümayiş vaxtının və keçidlərin sazlanması

 • Avtomatik nümayiş olunan təqdimatın (slayd-şounun) yaradılması

Peşəkar nümayiş

 • Slayd qeydlərinin yaradılması və istifadəsi

 • Tam ekranlı təqdimat nümayişinə hazırlıq

 • Tam ekranlı təqdimat nümayişinin idarə edilməsi (əlyazma qeydlər, slaydların gizlədilməsi, istənilən slayda keçid)

 • İstənilən nümayişlərin yaradılması

 • Təqdimatın çap variantının hazırlanması. Kolontitulların əlavə edilməsi

 • Təqdimatın çapı

 • Təqdimatların paketlənməsi (CD-yə yazmaq üçün hazırlıq)

 • İnternetdə yerləşdirmək üçün təqdimatın hazırlanması

 Əldə ediləcək nəticələr

 Kursun sonunda dinləyicilər Microsoft PowerPoint proqramından həm şəxsi məqsədlərində, həm də iş yerlərində inamla istifadə edə biləcəklər.

Top