abtc.az

Korporativ idarəetmə

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 150 AZN


Təlimçi:

 Ziya Əliyev , Cavanşir Abdullayev

Müddəti:

6 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Müşahidə Şurasının Sədr və üzvləri, İdarə heyətinin Sədr və üzvləri, Korporativ katiblər, Hüquqşünaslar, Auditorlar

Dil:

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu:

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Korporativ idarəetmənin mahiyyəti

Korporativ idarəetmənin mahiyyəti

 Korporativ idarəetmənin modelləri (Anglo-Sakson və Klassik)

Müxtəlif ölkələrin korporativ idarəetmə sistemlərinin müqayisəsi (ABŞ, Yaponiya, Almaniya və Azərbaycan)

Modul 2. Korporativ idarəetmə üzrə beynəlxalq prinsiplər və praktikalar

Korporativ idarəetmə üzrə İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf təşkilatının prinsipləri

Modul 3. Korporativ idarəetmə üzrə Azərbaycan təcrübəsi

Azərbaycan korporativ idarəetmə standartları

   ― Korporativ etika

   ― Korporativ katib

   ― Müəssisədə korporativ idarəetmənin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

Yekun test

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

Korporativ idarəetmənin mahiyyətini və biznesində maraqlı olan tərəflərin maraqlarını

Rəqabətli bazar şəraitində korporativ idarəetmə sistemlərinin yaradılması zəruriliyini

Korporativ idarəetmə modellərini (Anglo-Sakson və Klassik modelləri)

Korporativ idarəetmə üzrə müxtəlif təcrübələri (ABŞ, Yaponiya, Almaniya və Azərbaycan)

Korporativ idarəetmə üzrə İƏİT-nin prinsiplərinin mahiyyətini, səhmdarların və icra orqanlarının səlahiyyətlərini

Azərbaycan  korporativ idarəetmə standartlarının tövsiyələrini

İdarəetmə orqanlarının səlahiyyət və vəzifələrini

Korporativ idarəetmə sistemlərinin qiymətləndirilməsi metodologiyasını.

Top