abtc.az

Bank filiallarının idarə edilməsi

Cavanşir Abdullayev Təlimçi : Cavanşir Abdullayev

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 320 AZN


 Müddəti:

16 saat (Həftə içi dörd ardıcıl gün, 4 saatlıq təlim sessiyaları ilə)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

Banklarda filialların idarə edilməsi üzrə məsul olan menecerlər, filial müdirləri

Dil:

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Filialın fəaliyyətinin hüququ təminatı

♦ Mülki Məcəllə

♦ Vergi Məcəlləsi

♦ Əmanətlərin sığortalanması üzrə qanunvericilik

♦ Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə qanunvericilik

Modul 2. Filialın işinin təşkili

♦ Filialın bank üçün əhəmiyyəti və rolu

♦ Filial müdirlərinin səlahiyyətləri

♦ Filial müdirlərinin vəzifələri

♦ Baş ofislə münasibətlər

♦ Filialın işinin planlaşdırılması

♦ Filialın işinin təşkili

Modul 3. Müştəri xidməti işinin təşkili

♦ Müştərinin mahiyyəti

♦ Xidmət və məhsul satışının əsas fərqli cəhətləri

♦ Müştəri məmnunluğu

♦ Keyfiyyətli müştəri xidmətini şərtləndirən amillər

♦ Müştəri xidmətinin təşkili

♦ Müştəri sadiqliyi

♦ Şikayətlərlə iş

♦ Birbaşa marketinq

♦ Müştəri məlumat sistemi

Modul 4. Risklərin idarə edilməsi

♦ Filiallarda nəzarət sistemi

♦ Riskin mahiyyəti

♦ Risklərin növləri

♦ Filialın əməliyyat riskləri və onların idarə edilməsi

♦ Filialın digər riskləri və onların idarə edilməsi

Modul 5. Filial müdirlərinin rəhbərlik funksiyaları

♦ İdarəetmənin mahiyyəti

♦ Köhnə və müasir idarəetmə

♦ İdarəetmənin Qərb və Şərq modelləri

♦ İdarəetmə funksiyaları

♦ Menecerliyin mahiyyəti

♦ Menecer üçün tələb olunan keyfiyyətlər

♦ Menecerin vəzifələri:

   ― İşçi heyətinin idarə edilməsi

   ― Qərarların qəbulu

   ― Kommunikasiyanın idarə edilməsi

   ― Münaqişələrin idarə edilməsi

♦ Rəhbərlik üsulları

♦ Liderliyin mahiyyəti

♦ Lider üçün qaəbul olunmaq üçün tələb olunan keyfiyyətlər

Yekun test

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

♦ bank filiallarının fəaliyyətinə dair qanunvericiliyin tələblərini,

♦ filial müdirlərinin rol və funksiyalarını, onlara qarşı olan tələbləri,

♦ filialın baş ofislə münasibətlərini,

♦ müştəri xidmətinin təşkilini və keyfiyyətli xidmətin şərtlərini,

♦ filialda işin planlaşdırılmasını

♦ filialda satışlara nəzarətin qurulmasını

♦ filial səviyyəsində marketinq fəaliyyətini,

♦ filialın riskləri və onların minimallaşdırılması yollarını,

♦ idarəetmənin mahiyyətini,

♦ idarəetmə funksiyalarını,

♦ filial rəhbərlərinin rəhbərlik funksiyalarını.

Top