abtc.az

Ümumi idarəetmə

Cavanşir Abdullayev Təlimçi : Cavanşir Abdullayev

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 300 AZN


Müddəti:

12 saat 

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Bütün səviyyədən olan rəhbər işçilər

Dil:

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu:

Təqdimat və  ilkin test

Modul 1. Uğurlu biznesin amilləri

Dünyada gedən meyllər

Uğurlu biznesin amilləri

Dəyişiklik zərurətdir, istək deyil

Modul 2. İdarəetmənin əsasları

İdarəetmənin mahiyyəti

Köhnə və müasir idarəetmə

İdarəetmənin Qərb və Şərq modelləri

Menecer və ona xas olan xüsusiyyətlər

Modul 3. İdarəetmə funksiyaları

Planlaşdırma funksiyası

Təşkiletmə  funksiyası

Motivləşdirmə  funksiyası 

Nəzarət  funksiyası

Digər funksiyalar

Modul 4.  Gündəlik idarəetmənin tətbiqi

İşçi heyətin idarə edilməsi

Komanda yaratma

Qərarların qəbulu

Kommunikasiyanın idarə edilməsi

Münaqişələrin idarə edilməsi

Görüşlərin idarə edilməsi

Modul 5.  Liderlik

Liderliyin mahiyyəti

Lider üçün keyfiyyətlər

Yekun test

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər

Biznesin uğurlu olmasını şərtləndirən amilləri,

İdarəetmə üzrə müxtəlif ölkələrin təcrübələrini,

İdarəetmə funksiyaları və onların tətbiq mexanizmlərini,

Gündəlik idarəetmənin komponentləri və onları təşkil etməyi,

Menecerlik və liderliyin fərqlərini,

Lider kimi qəbul olunma üçün tələb olunan keyfiyyətləri.

Top