abtc.az

Layihələrin biznes planlarının hazırlanması

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 02-02-2020

Qiymət: 300 AZN


ABTC ekspert qrupu:

Elxan Məmmədov , İlkin Qarayev 

 Müddəti:

12 saat 

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Biznes planların hazırlanması, qiymətləndirilməsi və təhlili üçün məsul işçilər

Dil:

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu​:

Təqdimat və ilkin test

Modul 1

Biznes plan və onun mahiyyəti

Biznes planın strukturu

Biznes planın hazırlanması üçün hazırlıq

Modul 2

Biznes planın hazırlanması üçün məlumat mənbələrinin müəyyən olunması

Məlumatların toplanması

Maliyyə ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi

Modul 3

Biznes planın strukturunun hazırlanması

Modul 4

Biznes planın qiymətləndirilməsi

Biznes planın təhlili

Yekun test

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

Biznes planın mahiyyətini və strukturunu

Biznes planın hazırlanmasi mərhələlərini

Biznes plan üzrə maliyyə proqnozlarının hazırlanmasını

Biznes planın səmərəlilik meyarlarını

Biznes planı oxumağı və qiymətləndirməyi

Biznes planın təhlilini

Top