abtc.az

Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi və motivasiya

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 300 AZN


Müddəti:

12 saat (Həftə içi 3 gün, 4 saatlıq təlim sessiyaları ilə)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

İnsan resurslarının idarə edilməsi ilə məşğul olan menecerlər və işçilər

Dil

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu​

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi

♦ Fəaliyyətin qiymətləndirməsinin mahiyyəti və məqsədləri

♦ Fərdi fəaliyyətin qiymətləndirilməsinin kəmiyyət və keyfiyyət meyarları

♦ Fərdi fəaliyyətin qiymətləndirilməsi formaları

♦ Struktur bölmələrinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin kəmiyyət və keyfiyyət meyarları

♦ Qiymətləndirmə dərəcələri

♦ Qiymətləndirmənin aparılması forma və metodları

♦ Qiymətləndirmə üzrə hesabatlılıq

Modul 2. Kompensasiya

♦ Motivasiyanın mahiyyəti və məqsədi

♦ Motivasiyaya ehtiyacın müəyyən olunması

♦ İnsanların tələbatları üzrə müxtəlif tanınmış nəzəriyyələr (Adams, Qersberq, Maslou)

♦ Motivasiya üzrə strategiyalar

♦ Vəzifə kateqoriyaları və baza əmək haqqı sistemləri

♦ Motivasiyanın formaları

♦ Filialların reytinq sistemləri əsasında motivasiya

♦ Fərdi əməyin motivasiyası formaları

♦ Aylıq bonusun meyarları

♦ İllik bonusun meyarları

♦ Kollektiv əməyin motivasiyası formaları

♦ Motivasiyanın səmərəliliyinin müəyyən olunması

Yekun test


Kursun sonunda iştirakçılar aşağıdakıları biləcəklər:

♦ fəaliyyətin qiymətləndirilməsinin mahiyyətini və əhəmiyyətini,

♦ fəaliyyətin qiymətləndirilməsi forma və meyarlarını,

♦ qiymətləndirmə və motivasiya üzrə qabaqcıl beynəlxalq təcrübələri,

♦ qiymətləndirmə dərəcələrini və onların praktiki tətbiqini,

♦ qiymətləndirmə əsasında nəticəyə əsaslanan motivasiya formalarını,

♦ tələbatin müəyyən olunması üzrə beynəlxalq yanaşmaları,

♦ motivasiyanin forma və növlərini,

♦ balanslaşmış, fərdi və kollektiv əməyin stimullaşdırma növlərini,

♦ motivasiyanın səmərəliliyinin müəyyən olunmasını.

Top