abtc.az

İnsan resurslarının idarə edilməsinin praktiki aspektləri

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 500 AZN


Müddəti:

20 saat (Həftə içi beş ardıcıl gün, 4 saatlıq təlim sessiyaları ilə)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

İnsan resurslarının idarə edilməsi ilə məşğul olan menecerlər və işçilər

Dil

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. İnsan resurslarının idarə edilməsi işinin əhəmiyyəti və mahiyyəti

 • İRİE sahəsində dünyada gedən meyllər
 • İRİE-nin əhəmiyyəti
 • İRİE üzrə müxtəlif təcrübələr (ABŞ, Yaponiya, Almaniya və Azərbaycanın misalında)

Modul 2. İnsan resurslarının idarə edilməsi işinin təşkili

 • İRİE strukturu
 • İRİE işinin monitorinq meyarları
 • İRİE sistemləri
 • İRİE siyasəti

Modul 3. İnsan resurslarının idarə edilməsi işinin planlaşdırılması və işəqəbul

 • Uzun, orta və qısamüddətli planların hazırlanması
 • Strukutur və işçilərin yüklərinin hesablanması və optimal işçi sayının müəyyən olunması
 • Ümumi və xüsusi səriştələrin (kompetensiyaların) müəyyən olunması
 • İşəqəbul prosesi və onun mərhələləri
 • Adaptasiya

Modul 4. Nəticə üzrə işçinin idarə edilməsi və kompensasiya

 • Hədəflərin müəyyən olunması
 • Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi
 • Vəzifə kateqoriya və baza əmək haqqının müəyyən olunması
 • Satış strukturlarının reytinqinin müəyyən olunması
 • Nəticəyə əsaslanan optimal kompensasiya sisteminin müəyyən olunması

Modul 5. İşçinin inkişafı

 • Kadr ehtiyatı
 • Karyera inkişafı planları
 • İnkişaf formaları
 • Daxili və xarici təlimləndirmənin təşkili
 • Təlim zamanı verilən biliklərin tətbiqinin monitorinqi
 • Karyer  inkişafı

Yekun test
Qeyd: Bütün komponentlər real hal və praktiki məşğələlər üzərindən aparılır

Kursun sonunda iştirakçılar aşağıdakıları biləcəklər:
 • İRİE sahəsində dünyada gedən meylləri, 
 • Kadrların idarə edilməsi ilə insan resurslarının idarə edilməsi arasındakı fərqi,
 • Təşkilatın strateji planı ilə insan resursları planı arasında əlaqəni,
 • İnsan resursları üzrə uzun, orta və qısamüddətli planların hazırlanmasını,
 • İşəqəbul prosesini,
 • İşçi inkişafını dəstəkləyən prosesləri,
 • Adoptasiya planlarının hazırlanması və tətbiqini,
 • Vəzifə tələblərinin müəyyən olunmasını,
 • Vəzifə kateqoriyaları və baza əmək haqqını,
 • İşçinin hədəflərinin müəyyən olunması, qiymətləndirilməsi və motivasiyasını,
 • Kadr ehtiyatı, karyera planları və işçinin inkişafını və s.
Top