abtc.az

Vəzifə kateqoriyası (qradasiya) və baza əmək haqqı

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 100 AZN


 Müddəti:

6 saat 

ABTC Ekspert qurupu təqdimatında: 

Cavanşir Abdullayev, Aidə İbrahimova

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

İnsan resurslarının idarə edilməsi ilə məşğul menecer və mütəxəssislər

Dil:

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu:

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Vəzifə kateqoriyası (qradasiya)  

Qradasiyanın əhəmiyyəti

Qradasiya metodları

Qradasiya meyarları

Qradasiya tətbiqi zamanı ortaya çıxan problemlər və onların həlli yolları

Praktiki məşğələ

  • Bir neçə vəzifənin qradasiyasının həyata keçirilməsi

Modul 2. Baza əmək haqqı

Baza əmək haqqının müəyyən olunması meyarları
Baza əmək haqqına korrektələr
Baza əmək haqqının tətbiqi zamanı ortaya çıxan problemlər və onların həlli yolları

“Praktiki məşğələ

  • Qradasiyaya uyğun baza əmək haqqının müəyyən olunması və ona korrektələr edilməsi

Yekun test

Kursun sonunda iştirakçılar aşağıdakıları biləcəklər:

Qradasiyanın əhəmiyyətini,

Qradasiya metodlarını,

Qradasiya meyarları və onun tətbiqini,

Baza əmək haqqının müəyyən olunması prisniplərini,

Baza əmək haqqı sisteminin praktiki tətbiqini.

Top