abtc.az

Kredit risklərinin idarə edilməsi

Elman Sadıqov Təlimçi : Elman Sadıqov

Təlimin başlama tarixi: 20-04-2021

Qiymət: 300 AZN


Müddəti:

12 saat 

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Kredit departamentinin (şöbəsinin) müdir və işçiləri, Filial müdirləri və kredit əməliyyatları ilə məşğul olan bütün kateqoriya işçilər, Kreditləşmə fəaliyyəti ilə məşğul olan digər maliyyə institutlarının mütəxəssisləri

Dil

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu​

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Kredit riskləri və Bazel

Riskin mahiyyəti

Kredit risklərinin idarə edilməsinin zəruriliyi

Basel Komitəsinin kredit risklərin idarə edilməsi üzrə tövsiyyələri

Kredit risklərinin sığortalanması üçün əsas tələb olunan amillər

Modul 2. Kredit risklərinin idarə edilməsində rollar və məsuliyyətlər

İdarəetmə orqanlarının rolu

Bankdaxili komitələrin məsuliyyətləri

Kredit işçilərinin məsuliyyətləri

Modul 3. Kredit risklərinin idarə edilməsi

Kredit risklərinin minimallaşdırılması vasitələri:

   ― diversifikasiya

   ― səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi

   ― kredit reytinqi

Modul 4. Kredit portfelinin idarə edilməsi

Kredit portfelinin təhlilinin müasir metodları (PAR, DER)

Portfel risklərinin minimallaşdırılması alətləri

Yekun test

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

Bankdaxili kredit risklərinin idarə edilməsinin təşkilinin əsaslarını,

Risklərin idarə edilməsi barədə Bazel razılaşmasının tövsiyələri və Azərbaycan Mərkəzi Bankının tələblərini,

Kredit risklərinin müəyyən olunması metodlarını,

Kredit risklərinin təsnifləşdirilməsini,

Kredit risklərinin sığortalanması vasitələrini,

Verilmiş kreditlər üzrə kreditin geri qaytarılmamağı riskinin azaldılması üçün həyata keçirilən tədbirləri,

Kredit və risklərin idarə edilməsi mütəxəssislərinin vəzifələrini,

Kredit portfelinin müasir təhlil metodlarını və risklərin minimallaşdırılması alətlərini.

Top