abtc.az

Aktiv/passivlərin idarə edilməsi. Xəzinədarlıq

Fuad İsayev Təlimçi : Fuad İsayev

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 300 AZN


Müddəti:

12 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Aktiv/passivlərin idarə edilməsi komitəsinin üzvləri, Xəzinədarlıq, Maliyyə və Risklərin idarə edilməsi departamentlərinin rəhbərləri

Dil

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu​

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Aktiv və Passivlərin idarə edilməsi işinin təşkili

Aktiv və Passivlərin idarə edilməsi Komitəsi və onun vəzifələri

Xəzinədarlıq, onun strukturu və vəzifələri

Ön (front), orta (middle) və arxa (back) ofislərin funksiyaları

Modul 2. Likvidliyin idarə edilməsi

Likvidliyin planlaşdırılması və idarə edilməsi

Həssaslıq təhlili

GAP analiz

Faiz dərəcəsinin idarə edilməsi alətləri

Xarici valyuta mövqeyinin idarə edilməsi alətləri

Stress testləşmə

Azərbaycan Mərkəzi Bankının aktiv/passivlərin edilməsi sahəsindəki tələbləri

Yekun test

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

Aktiv/passivlərin idarə edilməsi işinin təşkilini

Aktiv/passivlərin idarə edilməsi siyasətlərini

Aktiv və passivlərin idarə edilməsi komitəsinin funksiyalarını

Xəzinədarlığın funksiyalarını və gündəlik xəzinədarlıq əməliyyatlarını

Likvidliyin proqnozlaşdırılmasını

GAP analizi

Faiz dərəcəsinin idarə edilməsi alətlərini

Valyuta məzənnəsi mövqeyinin idarə edilməsi alətlərini

Aktiv və passivlərin idarə edilməsində MİS-in rolunu

AMB-nin aktiv/passivlərin idarə edilməsi üzrə normativ sənədlərinin tələblərini

Top