abtc.az

Banklarda daxili nəzarət sistemləri və daxili audit

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 500 AZN


Müddəti:

20 saat, həftə içi 5 gün 4 saatlıq təlim sessiyaları ilə

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Müşahidə Şurası və Audit Komitəsinin Sədr və üzvləri, Audit departamentinin (şöbəsinin ) direktoru və işçiləri, Xarici auditorlar

Dil

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu​

Təqdimat
Modul 1. Daxili audit üzrə beynəlxalq və yerli normalar

 • Ümumi müddəalar. Daxili Audit və Daxili Nəzarət sistemi haqqında anlayış
 • Daxili Audit sahəsində qabaqcıl təcrübələr
 • Daxili və xarici auditin səlahiyyətləri
 • Daxili Audit haqqında qanunvericiliyin tələbləri
 • Daxili və xarici audit barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının tələbləri

Modul 2. Daxili audit işinin təşkili

 • Daxili auditin rolu
 • Daxili Audit haqqında qanunvericiliyin tələbləri
 • Daxili və xarici audit barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının tələbləri

Modul 3. Daxili auditin metodları 

 • Audit və daxili təftişin metod və növləri
 • Risklərin təsnifatı və onların Daxili Audit tərəfindən müəyyən edilməsi
 • Risklərə əsaslanan Daxili Audit

Modul 4. Audit işinin sənədləşdirilməsi

 • Auditin aparılmasının planlaşdırılması və sənədləşdirilməsi
 • Audit layihələri üzrə iş planının hazırlanması
 • Audit hesabatının hazırlanması və hesabatın strukturu
 • Auditin nəticəsinə uyğun çatışmazlıqların aradan qaldırılması üzrə tədbirlərə nəzarət

Modul 5. Daxili və kənar auditin işinin əlaqələndirilməsi

 • Daxili auditlə kənar auditin münasibətləri
Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:
 • daxili audit işinin banklarda təşkili,
 • daxili auditin təşkilati strukturunu,
 • audit işinin planlaşdırılması, həyata keçirilməsi və sənədləşdirilməsini,
 • auditin növləri, metodu və strukturunu,
 • audit olunan sfera və auditin qaydalarını,
 • audit üzrə tapşırıqların hazırlanmasını,
 • audit hesabatının strukturunu,
 • xarici audit ilə daxili auditin münasibətlərini,
 • Azərbaycan Mərkəzi Bankının daxili və kənar audit qarşısındakı tələblərini.
Top