abtc.az

COSO Daxili Nəzarət Modelinin praktiki tətbiqi

Əziz Fətəliyev, CIA Təlimçi : Əziz Fətəliyev, CIA

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 500 AZN


Müddəti:

20 saat, həftə içi 5 gün 4 saatlıq təlim sessiyaları ilə

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

İstənilən sənayə növündə fəaliyyət göstərən müəssisələrin rəhbər işçiləri, Daxili Auditorları, Daxili Nəzarət və Risklərin İdarəolunması funksiyalarını icra edən və digər əlaqəli əməkdaşlar

Dil

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu​

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Giriş

♦ COSO-nun açıqlaması, iştirakçıları və missiyası

♦ Daxili nəzarət anlayışı, nəzarət üzrə məhdudiyyətlər, nəzarət üzrə fayda və xərclərin əlaqələndirilməsi

♦ Risk iştahası və risklərə dözüm anlayışları

♦ COSO kubunun açıqlaması və xüsusiyyətləri

Modul 2. Nəzarət mühiti komponenti

♦ Komponentə məxsus olan prinsiplər və diqqət tələb edən məqamlar

   ― Etik dəyərlərin müəyyənləşdirilməsi

   ― Müşahidə edən qurumun bacarıqları və müstəqilliyi

   ― Strukturun və tabeçilik xətlərinin müəyyənləşdirilməsi

   ― İşçi heyətinin səriştəliyi

   ― Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi və məsuliyyətə cəlb olunması

♦ “COSO Yaddaş Vərərqəsindən” istifadə edərək komponentin qiymətləndirilməsinin praktiki tətbiqi

Aralıq testi

Modul 3. Risklərin qiymətləndirilməsi komponenti

♦ Komponentə məxsus olan prinsiplər və diqqət tələb edən məqamlar

   ― Məqsədlərin təyin olunması

   ― Risklərin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi

   ― Dələduzluq riskinin idarəolunması

   ― Əhəmiyyətli dəyişikliklərin idarəolunması

♦ “COSO Yaddaş Vərərqəsindən” istifadə edərək komponentin qiymətləndirilməsinin praktiki tətbiqi

Aralıq testi

Modul 4. Nəzarət tədbirləri komponenti

♦ Komponentə məxsus olan prinsiplər və diqqət tələb edən məqamlar

   ― Nəzarət tədbirlərinin müvafiq risklərlə əlaqələndirilməsi

   ― Texnoloqiyalar üzrə nəzarət tədbirləri

   ― Siyasət və prosedurların müəyyənləşdirilməsi

♦ “COSO Yaddaş Vərərqəsindən” istifadə edərək komponentin qiymətləndirilməsinin praktiki tətbiqi

Aralıq testi

Modul 5. İnformasiya və kommunikasiya komponenti

 ♦ Komponentə məxsus olan prinsiplər və diqqət tələb edən məqamlar

   ― Məlumatların əldə olunması və istifadəsi

   ― Məlumatların daxili dövriyyəsi

   ― Məlumatların kənar dövriyyəsi

♦ “COSO Yaddaş Vərərqəsindən” istifadə edərək komponentin qiymətləndirilməsinin praktiki tətbiqi

Aralıq testi

Modul 6. Monitorinq tədbirləri komponenti

 ♦ Komponentə məxsus olan prinsiplər və diqqət tələb edən məqamlar

   ― Fasiləsiz və ayri ayrılıqda aparılan monitorinq tədbirləri

   ― Çatışmazlıqların qiymətləndirilməsi, aradan qaldırılması və müvafiq səlahiyyətli şəxslərə çatdırılması

♦ “COSO Yaddaş Vərərqəsindən” istifadə edərək komponentin qiymətləndirilməsinin praktiki tətbiqi

Aralıq testi

Modul 7. Müəyyən fəaliyyət / proses üzrə Daxili Nəzarət Sisteminin qiymətləndirilməsi

♦ Qiymətləndirmənin aparılması üçün auditoriyanın qruplara bölünməsi

♦ Müəyyən bir fəaliyət üzrə mövcud vəziyyəti əks etdirən məlumatlar toplusunun vasitəsilə Komponentlərin və ümumi DNS-nin qruplar tərəfindən qiymətləndirilməsi

♦ Nəticələr üzrə müzakirələr

Yekun test

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

♦ Strategiyanin əsasinda layihələrin müəyyən olunmasi mexanizmi,

♦ COSO Daxili Nəzarət Modelinin komponent və prinsipləri üzrə dərin nəzəri biliklərin əldə olunması,

♦ COSO Daxili Nəzarət Modelinin əsasında istənilən müəssisənin daxili nəzarət sisteminin qurulması,

♦ COSO Daxili Nəzarət Modelinindən istifadə edərək audit layihələrin həyata keçirilməsi,

♦ COSO Daxili Nəzarət Modelinin əsasında təşkilatın daxili nəzarət sisteminin qiymətləndirilməsi.

Top