abtc.az

Bazar riskləri: Faiz və valyuta risklərinin idarə edilməsi

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 300 AZN


Müddəti:

12 saat, həftə içi 3 gün 4 saatlıq təlim sessiyaları ilə

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

İdarə heyətinin Sədr və üzvləri, Xəzinədarlıq, risk, maliyyə menecmenti və daxili audit strukturlarının rəhbərləri və mütəxəssisləri

Dil

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu​

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Valyuta, faiz və likvidlik riski anlayışları, Valyuta mövqeyi anlayışı

♦ Risk, Faiz, Valyuta və Likvidlik riski haqqında anlayışlar

♦ Valyuta mövqeyi, Qapalı və Açıq, Uzun və Qısa valyuta mövqeləri

♦ Açıq valyuta riski

♦ Likvidlik riskinin yaratdığı faiz riski

♦ Təkrar investisiya və Yenidən maliyyələşmə riski

♦ Təkrar investitsiya və Yenidən maliyyələşmə risklərinin yaratdığı faiz riskləri

Modul 2. Valyuta risklərinin ölçülməsi

♦ Riskə məruz dəyər

♦ Normal paylanma

♦ Əminlik səviyyəsi

♦ Varyans və Standart kənarlaşma

♦ Varyans-Kovaryans metodu

♦ Tarixi simulasiya metodu

Modul 3. Faiz risklərinin ölçülməsi

♦ Gap metodu, Gap analizi, Gap əmsalı

♦ Faiz riskinə məruz dəyər

♦ Durasiya haqqında anlayış, Durasiya metodu

♦ Bugünkü və Gələcək dəyərlər

♦ Durasiya ilə Faiz riskinin əlaqəsi

♦ Durasiya gap, Durasiya gap formulu

♦ Müsbət və Mənfi durasiya gap

♦ Durasiya gap analizi

Modul 4. Valyuta və faiz risklərinin azaldılması

♦ Valyuta və, Açıq valyuta mövqeyi risklərinin azaldılması 

♦ Valyuta spot, forward və swap əməliyyatları

♦ Likvidlik və faz risklərinin azaldılması

♦ Likvidlik riskinin yaratdığı faz risklərinin azaldılması

Yekun test

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

♦ Risk, Faiz, Valyuta və Likvidlik riski haqqında anlayışlar,

♦ Qapalı və Açıq, Uzun və Qısa valyuta mövqeyi haqqında anlayışlar,

♦ Açıq valyuta riski anlayışı,

♦ Təkrar investitsiya riski və Yenidən maliyyələşmə riski anlayışları,

♦ Likvidlik riskinin yaratdığı faiz riski anlayışı,

♦ Təkrar investitsiya və Yenidən maliyyələşmə risklərinin yaratdığı faiz riskləri,

♦ Valyuta risklərinin ölçməsi metodları,

♦ Varyans-Kovaryans metodları,

♦ Varyans və Standart kənarlaşma,

♦ Əminlik səviyyəsi,

♦ Skines və kurtosis anlayışları,

♦ Tarixi simulasiya metodu,

♦ Törəmə əməliyyatlar,

♦ Faiz risklərinin ölçməsi metodları,

♦ Gap metodu, Gap analizi, Gap rasyo anlayışları və tətbiqləri

♦ Faiz riskinə məruz dəyər,

♦ Durasiya haqqında anlayış, Durasiya metodu anlayışları və tətbiqləri,

♦ Bugünkü və Gələcək dəyərlər,

♦ Durasiya ilə Faiz riskinin əlaqəsi,

♦ Durasiya gap, Durasiya gap formulu və tətbiqi,

♦ Müsbət və Mənfi durasiya gap anlayışları,

♦ Durasiya gap analizi və tətbiqi. 

Top