abtc.az

Açıq Valyuta Mövqeyi riski və Riskə Məruz Dəyər metodu

Dos. Dr. Aydın Hüseynov Təlimçi : Dos. Dr. Aydın Hüseynov

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 300 AZN


Müddəti:

8 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

İdarə heyətinin Sədr və üzvləri, Xəzinədarlıq, risk, maliyyə menecmenti və daxili audit strukturlarının rəhbərləri və mütəxəssisləri

Dil:

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu​:

Təqdimat və ilkin test
Modul 1. Valyuta mövqeyi və Risk anlayışları

Valyuta mövqeyi

Qapalı və Açıq valyuta mövqeləri

Uzun və Qısa valyuta mövqeləri

Açıq valyuta mövqeyi imitləri

Risk və Valyuta riski haqqında anlayışlar

Açıq valyuta riski

Modul 2. Valyuta risklərinin ölçməsi: Varyans-Kovaryans metodu

Riskə məruz dəyər

Normal paylanma

Əminlik səviyyəsi

Varyans və Standart kənarlaşma

Varyans-Kovaryans metodu

Modul 3. Valyuta risklərinin ölçməsi: Tarixi Simulasiya metodu

Tarixi simulasiya metodu

Modul 4. Valyuta risklərinin azaldılması: Törəmə əməliyyatlar

Açıq vaıyuta mövqeyi risklərinin azaldılması

Valyuta spot əməliyyatı

Valyuta forward əməliyyatı

Valyuta swap əməliyyatı

Hedcinq əməliyyatları

Hedcinq nisbəti və maliyyəti

Risk limiti və onun müəyyən olunması

Yekun test

Kursun sonunda iştirakçılar aşağıdakıları biləcəklər:

Qapalı və Açıq, Uzun və Qısa haqqında anlayışlar

Risk və Valyuta riski haqqında anlayışlar

Açıq valyuta riski anlayışı

Valyuta risklərinin ölçməsi metodları

Varyans-Kovaryans metodları

Varyans və Standart kənarlaşma

Əminlik səviyyəsi

Skines və kurtosis anlayışları

Tarixi simulasiya metodu

Törəmə əməliyyatlar

Hedcinq əməliyyatları

Hedcinq nisbəti və maliyyəti

Risk limiti və onun müəyyən olunması

Top