abtc.az

Likvidlik Riskinin Yaratdığı Faiz Riski, Gap və Durasiya Analizləri

Dos. Dr. Aydın Hüseynov Təlimçi : Dos. Dr. Aydın Hüseynov

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 300 AZN


Müddəti:

8 saat 

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

İdarə heyətinin Sədr və üzvləri, Xəzinədarlıq, risk, maliyyə menecmenti və daxili audit strukturlarının rəhbərləri və mütəxəssisləri

Dil

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Risk anlayışı

Risk, Faiz riski və Likvidlik riski haqqında anlayışlar

Təkrar investisiya riski

Yenidən maliyyələşmə riski

Likvidlik riskinin yaratdığı faiz riski

Təkrar investitsiya və Yenidən maliyyələşmə risklərinin yaratdığı faiz riskləri

Modul 2. Faiz risklərinin ölçməsi: Gap Metodu

Faiz risklərinin ölçməsi

Gap metodu

Gap analizi

Gap rasyo

Faiz riskinə məruz dəyər

Modul 3. Faiz risklərinin ölçməsi: Durasiya Metodu

Durasiya haqqında anlayış

Durasiya metodu

Bugünkü və Gələcək dəyərlər

Durasiya ilə Faiz riskinin əlaqəsi

Durasiya gap

Durasiya gap formulu

Müsbət və Mənfi durasiya gap

Durasiya gap analizi

Yekun test

Kursun sonunda iştirakçılar aşağıdakıları biləcəklər:

Risk, Faiz riski və Likvidlik riski haqqında anlayışlar

Təkrar investitsiya riski və Yenidən maliyyələşmə riski anlayışları

Likvidlik riskinin yaratdığı faiz riski anlayışı

Təkrar investitsiya və Yenidən maliyyələşmə risklərinin yaratdığı faiz riskləri

Faiz risklərinin ölçməsi metodları

Gap metodu, Gap analizi, Gap rasyo anlayışları və tətbiqləri

Faiz riskinə məruz dəyər

Durasiya haqqında anlayış, Durasiya metodu anlayışları və tətbiqləri

Bugünkü və Gələcək dəyərlər

Durasiya ilə Faiz riskinin əlaqəsi

Durasiya gap, Durasiya gap formulu və tətbiqi

Müsbət və Mənfi durasiya gap anlayışları

Durasiya gap analizi və tətbiqi

 

Top