abtc.az

Bazar risklərinin idarə edilməsi

Dos. Dr. Aydın Hüseynov Təlimçi : Dos. Dr. Aydın Hüseynov

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 300 AZN


Müddəti:

8 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Xəzinədarlıq, risk, maliyyə menecmenti və daxili audit strukturlarının rəhbərləri və mütəxəssisləri

Dil:

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu​:

Təqdimat və ilkin test

Modul 1

Bazar risklərinin mahiyyəti

Bazar risklərinin idarə edilməsinin təşkilatı strukturu

Bazar risklərinin idarə edilməsi üzrə struktur bölmələrinin səlahiyyət və vəzifələri

Modul 2

Faiz riskləri, onların növləri və idarə edilməsi alətləri

Valyuta riskləri, onların növləri və idarə edilməsi alətləri

Digər bazar riskləri, onların növləri və idarə edilməsi alətləri

Modul 3

Bazar risklərinin idarə edilməsi alətləri

   ― Risk xəritələri

   ― Stress testlər

   ― Həssaslıq təhlilləri

   ― Riskə məruz dəyər

Bazar riskləri üzrə fövqəladə hallar planları

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bazar riskləri üzrə normativ-hüquqi sənədlərinin tələbləri

Yekun test

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

Bazar risklərinin mahiyyəti və növlərini

Bazar risklərinin idarə edilməsi işinin təşkilini

Bazar riskləri üzrə stress testlərin keçirilməsini

bazar riskləri üzrə riskə məruz dəyərin metodunun tətbiqini

AMB-nin bazar risklərinin idarə edilməsi üzrə normativ-hüquqi aktlarının tələblərini

Top