abtc.az

Stress testləşmə

Asim Zülfüqarov Təlimçi : Asim Zülfüqarov

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 300 AZN


Müddəti:

8 saat (Şənbə günü)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Kredit təşkilatlarının risk menecerləri, Kredit təşkilatının kredit, xəzinədarlıq üzrə menecerləri, Daxili auditorlar

Dil:

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu​:

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Stress testləşmənin mahiyyəti

♦ Stress testləşmənin mahiyyəti, Bazel prinsipləri

♦ Beynəlxalq təcrübədə stress testlər

♦ Mərkəzi Bankın stress testlərə baxışı, normativ aktlar və tələblər

Modul 2. Stress testin növləri

♦ Makro səviyyəli stress test

♦ Mikro səviyyəli stress test

♦ Portfel və digər həssaslıq təhlilləri

Modul 3. Stress testləşmənin təşkili və metodlar

♦ Hazırda banklarda istifadə edilən stres testlərinə baxış

♦ Ssenari təhlili metodu

♦ Həssaslıq stress testi

Modul 4. Stress testin praktiki tətbiqi yolları

♦ Tək dəyişənli və çox dəyişənli stres test modellərinin qurulması (praktiki məşğələ)

♦ Həssaslıq stress testinin qurulması (praktiki məşğələ)

♦ Hipotetik bankın stress test nəticələrini əks etdirən göstəricilər

Yekun test

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

♦ Stress testləşmənin mahiyyəti və stress testləşmə üzrə beynəlxalq və yerli normaları,

♦ Stress testləşmə aparılması üçün lazım olan infrastrukturu, məsul şəxslərin səlahiyyət və vəzifələrini,

♦ Stress testləşmənin metodlarını, xüsusiyyətlərini və risk növü üzrə metodun seçilməsi meyarlarını,

♦ Makro-mikro, eyni risk növünə müxtəlif metodların tətbiqi yollarını,

♦ Tək dəyişənli və çox dəyişənli stres test modellərinin qurulmasını

♦ Stress testləşmənin praktiki aparılması üsullarını

♦ Stress test sonrasında bankın maliyyə nəticələrinin təhlili və risk profilinin müəyyən edilməsi.

Top