abtc.az

Praktiki mühasibat uçotu və hesabatı

Azər Əliyev Təlimçi : Azər Əliyev

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 300 AZN


 Müddəti:

8 saat (Həftə içi 2 gün, 4 saatlıq təlim sessiyaları ilə)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Mühasibat bölməsinin yeni işçiləri, daxili audit bölməsinin yeni işçiləri

Dil:

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu​:

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Maliyyə hesabatları

Maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri və onların ehtiyacları

Maliyyə hesabatlarının prinsipləri, keyfiyyət xüsusiyyətləri

Maliyyə hesabatlarının elementləri

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat: aktivlər, öhdəliklər, kapital

Məcmu gəlirlər haqqında hesabat: gəlirlər və xərclər

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

Uçot siyasəti

Modul 2. Bank sistemi üçün Hesablar Planı

Hesablar Planının strukturu

Aktiv hesablar

Passiv hesablar

Gəlir və xərclər

Balansdankənar hesablar

Modul 3. Ayrı-ayrı sahələrdə uçotun xüsusiyyətləri

Kredit və depozitlərin uçotu

Digər aktiv və passivlərlə əks olunan əməliyyatların uçotu

İcarə əməliyyatlarının uçotu

Əsas vəsaitlərin uçotu

Qeyri-maddi aktivlərin uçotu

Yekun test və sertifikasiya

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

mühasibat uçotunun əsas prinsipləri

bank balansının strukturunu

aktiv/passivlərin uçotunu

hesablama metodu ilə gəlir və xərclərin uçotunu

xarici valyuta ilə olan əməliyyatların uçotunu

qiymətli kağızlarla əməliyyatların uçotunu

əsas vəsaitlərin uçotunu

əmək haqlarının hesablanması və uçotu qaydalarını

Azərbaycan Mərkəzi Bankının banklarda uçota aid tələblərini

Top