abtc.az

Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin uçotu və amortizasiyası

Elxan Mammadov, CAP Təlimçi : Elxan Mammadov, CAP

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 200 AZN


 Müddəti:

8 saat (Həftə içi 2 gün, 4 saatlıq təlim sessiyaları ilə)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Bankdaxili hesablar üzrə mütəxəssislər, daxili audit

Dil

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu:

Təqdimat və ilkin test

Modul 1

Əsas vəsaitlər və onların amortizasiyası

Qeyri-maddi aktivlər və onların amortizasiyası

Bir neçə üsulla amortizasiyanın hesablama qaydaları

Uzunmüddətli aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi

Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərlə əlaqədar mühasibat yazışmaları

Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlərə aid Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları

Modul 2

Mərkəzi bankın əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin uçot qaydaları

Əsas vəsaitlərlə əlaqədar olan bankdaxili proseduraların hazırlanması qaydaları

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

amortizasiyanın mahiyyətini

bir neçə üsulla amortizasiya hesablanması qaydalarını

MHBS-nin əsas vəsaitlərə və qeyri-maddi aktivlərin uçotuna və amortizasiyasına dair tövsiyələrini

Mərkəzi Bankın əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlərin uçot qaydalarının tələblərini

Top