abtc.az

Banklarda maliyyə nəzarəti

Azər Əliyev Təlimçi : Azər Əliyev

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 300 AZN


Müddəti:

12 saat (Həftə içi 3 gün, 4 saatlıq təlim sessiyaları ilə)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

Maliyyə Menecmenti Departamentlərinin direktorları, Baş mühasiblər

Dil

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Məhsul və xidmətlərin maya dəyərinə nəzarət

 • Banklarda maliyyə nəzarətinin mahiyyəti
 • Məhsul və xidmətlərin maya dəyərinin hesablanması və qiymətqoyma işinin bankda təşkili
 • Məhsul və xidmətlərin maya dəyərinə daxil olan xərc maddələrinin müəyyənləşməsi
 • Maya dəyərinin dəyişməsinə təsir edən amillər

Modul 2. Məhsul və xidmətlərin, habelə müştərilərin mənfəətliliyinə nəzarət

 • Məhsul və xidmətlərin qiymətlərinin müəyyən olunması
 • Qiymət siyasəti və ona təsir edən amillər
 • Qiymətə nəzarət
 • Məhsul və xidmətlərin mənfəətliliyə nəzarət
 • Müştərilərin mənfəətliliyinə nəzarət

Modul 3. Gündəlik bank əməliyyatlarına maliyyə nəzarəti

 • Müştəri əməliyyatlarının düzgün əks olunmasına nəzarət
 • Bankdaxili əməliyyatların düzgün aparılmasına nəzarət
 • Xəzinədarlıq əməliyyatlarının düzgün əks olunmasına nəzarət
 • Hesabatlığa nəzarət

Yekun test 

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:
 • məhsul və xidmətlərin maya dəyərinin hesablanması və qiymət siyasəti işinin bankda təşkili və mümkün təşkilati formalarını,
 • ABC metodu ilə maya dəyərinin hesablanmasını,
 • məhsul və xidmətlərin maya dəyərinə aid edilən xərc maddələrinin müəyyən olunması metodologiyasını,
 • daxili qiymətlərin məhsul və xidmətlərin maya dəyərinin müəyyən olunmasındakı rolunu,
 • qiymət siyasəti və onun bazarla əlaqəsini,
 • qiymətlərin diversifikasiyasını,
 • məhsul və xidmətlərin, habelə müştərtilərin mənfəətliliyinə nəzarəti,
 • maya dəyərinə və qiymətə nəzarət sistemlərini,
 • bankda aparılan gündəlik əməliyyatlara və onların maliyyə hesabatlarında əks olunmasına nəzarəti.
Top