abtc.az

Kiçik və orta müəssisələr üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları

Elxan Mammadov, CAP Təlimçi : Elxan Mammadov, CAP

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 500 AZN


Müddəti:

20 saat (Həftə içi 5 ardıcıl gün, 4 saatlıq təlim sessiyaları ilə)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

Kiçik və orta müəssisələrin maliyyə menecerləri

Dil

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu

Təqdimat

 • Kiçik və orta müəssisələrin standartlarda anlayışı.
 • Əsas konsepsiyalar və prinsiplər.
 • Maliyyə hesabatlarının təqdimatı.
 • Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
 • Məcmu gəlir haqqında hesabat
 • Kapitalda baş vermiş dəyişikliklər barədə hesabat
 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
 • Maliyyə hesabatlarına açıqlamalar
 • Konsolidasiya
 • Mühasibat uçotu siyasəti
 • Maliyyə alətləri
 • Mal-əmtəə qalıqları
 • İnvestisiya mülkiyyəti
 • Torpaq, tikili və avadanlıqlar
 • Qeyri-maddi aktivlər
 • İcarə
 • Ehtiyatlar və şərti öhdəliklər
 • Öhdəliklər və kapital
 • Aktivlərin dəyərdən düşməsi

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

 • kiçik və orta müəssisələrdə BHMS tətbiq etmək.

 

Top