abtc.az

Şirkətlərin & bankların strateji (biznes) planlarının hazırlanması və icrasının təşkili

Cavanşir Abdullayev Təlimçi : Cavanşir Abdullayev

Təlimin başlama tarixi: 16-09-2020

Qiymət: 300 AZN


Müddəti:

12 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Müşahidə Şurasının Sədr və üzvləri, İdarə heyətinin Sədr və üzvləri, Strateji Planlaşma Qrupunun üzvləri, Maliyyə direktorları

Dil

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu​:

Təqdimat və ilkin test

Modul 1

Uğurlu biznesi şərtləndirən amillər

Strateji idarəetmənin mahiyyəti və zəruriliyi

Modul 2

Strateji planlaşma prosesinin mərhələləri

Artımyönümlü, mənfəətyönümlü və gözləmə strategiyalarını şərtləndirən amillər

Modul 3

Əməliyyat planlaşması

Struktur bölmələrinin hədəflərinin müəyyən olunması

İşçilərin hədəflərinin müəyyən olunması

Modul 4

Maliyyə planlaşması

Maliyyə hədəflərinin müəyyən olunması

Səmərəlilik göstəricilərinin planlaşması

Modul 5

Planların təsdiqi və onlara yenidən baxılması

Planların icrasının təşkilii

Hesabatlılıq

Planların icrasına nəzarət

Yekun test

Kursun sonunda əldə edəcəyiniz biliklər:

Biznesin uğurlu olması üçün nə etməyi

Strateji idarəetmənin mahiyyətini və zəruriliyini

AMB-nin strateji planlaşma üzrə normativ sənədlərinin tələblərini

Planların növlərini

Planlaşmanın təşkilini

Planlaşmanın mərhələlərini

Vizion və missiyanın müəyyənləşməsini

SWOT təhlili

Artımyönümlü və mənfəətyönümlü strategiyanın mahiyyətini və hansı vaxt hansı strategiyanın seçilməsinin məqsədəuyğunluğunu

Strategiya hədəflərin və məqsədlərin müəyyən olunmasını

Əməliyyat planların hazırlanması, struktur bölmələri və işçilərin məqsədlərinin müəyyən olunmasını

Maliyyə planlaşması, maliyyə planına daxil olan komponentləri

Planların təsdiqi və onlara yenidən baxılması xüsusiyyətlərini

Planların yerinə yetirilməsinin təşkilini

Planların yerinə yetirilməsinin monitorinqini

Planların icrası üzrə hesabatlılıq sistemlərini

Planların yerinə yetirilməsinə nəzarətin formalarını

Top