abtc.az

Sığorta şirkətləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları

Elxan Mammadov, CAP Təlimçi : Elxan Mammadov, CAP

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 600 AZN


Müddəti:

28 saat (Həftə içi 7 ardıcıl gün, 4 saatlıq təlim sessiyaları ilə)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

Baş mühasiblər və onların müavinləri, Maliyyə menecerləri, Daxili audit.

Dil

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu

Təqdimat
Modul 1

 • Mühasibat uçotunun standartları şurası
 • Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və tərtibi prinsipləri
 • Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi standartı
 • Uçot siyasətləri , mühasibat qiymətləndirilmələrində dəyişikliklər və səhvlər
 • Uzunmüddətli aktivlərin uçot qaydaları

Modul 2

 • Aktivlərin dəyərdən düşməsi
 • Ehtiyatlar, şərti öhdəliklər və şərti aktivlər
 • İşçilərə ödənişlər və təqaüd planlarının mühasibatı və hesabatının hazırlanması
 • Təxirə salınmış vergilər
 • Əlaqəli tərəflərlə aparılan əməliyyatlar

Modul 3

 • Maliyyə alətləri: açıqlamalar və təqdimat
 • Maliyyə alətləri: tanınma və qiymətləndirmə
 • Maliyyə alətləri: Məlumatların açıqlanması
 • Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatı
 • Assosiativ müəssisələrə investisiyaların uçotu
 • Birgə müəssisələrdə iştirak
 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
 • Hesabat tarixindən sonra baş verən hadisələrin uçotu

Modul 4

 • Sığorta müqavilələri
 • Sığorta şirkətlərinə BHMS tədbiqi problemləri
Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:
 • MHBS-ın yaranma tarixi və yaranması zəruriliyini,
 • Maliyyə aktivlərinə aid olan standartlarını və onların istifadəsi,
 • MHBS-ın tələblərini və onun praktikada tətbiqini,
 • Aktiv və passivlərin, eləcə də balansarxası öhdəliklərin uçotunun mahiyyətini və aparılması qaydalarını,
 • Mühasibat uçotunun prinsiplərini,
 • Amortizasiya hesablanmasına dair MHBS-ın tələblərini,
 • Konsolidə (icmal) hesabatların hazırlanmasını
Top