abtc.az

Təlim vərdişləri

Anar Həsənov Təlimçi : Anar Həsənov

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 200 AZN


Müddəti:

8 saat (Həftə içi 2 ardıcıl gün, 4 saatlıq təlim sessiyaları ilə)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

Müəssisədaxili təlimləri aparan işçilər

Dil

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu

 

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Yaşlıların öyrədilməsinin əsasları

 • Öyrənmə üsulları (Aktiv, Nəzəri, Praqmatik, Reflektiv)
 • Yaşlıların öyrədilməsinin xüsusiyyətləri. Təlim dövriyyəsi
 • Öyrənmə prosesinin maneələri

Modul 2. Müxtəlif dərsdemə metodları

 • Mühazirə (yaxud birbaşa təlimatlandırma)
 • Beyin həmləsi
 • Kiçik qruplarda iş
 • Rol oyunları
 • Biznes oyunlar
 • Digər metodlar

Modul 3. Texniki vasitələrindən istifadə

 • Flip Çart (Poster)
 • Audio / Video materiallar
 • Kompyuter təqdimatı (PowerPoint)

Modul 4. Yaşlıların öyrədilməsinin digər aspektləri

 • Dinləyicilərin həvəsləndirilməsi (motivasiya)
 • Optimal təlim müddətinin müəyyənləşdirilməsi
 • Təlim qabağı və təlim sonu qiymətləndirmələr

Yekun test

Kursun sonunda iştirakçılar aşağıdakılar haqqında biliklər əldə edəcəklər:
 • yaşlıların öyrənilməsinin müxtəlif növləri arasında fərqləri və xüsusiyyətləri,
 • təlim dövriyyəsinin mərhələlərini və öyrənmə prosesinə maneə törədən amilləri,
 • müxtəlif dərsdemə metodlarının məqsədlərini, istifadə sahələrini, üstünlükləri və çatışmamazlıqlarını,
 • müasir dərsdemə metodlarında qabaqcıl texniki vasitələrinin rolunu, onların istifadə xüsusiyyətlərini, hər bir vasitənin üstünlüyünü və çatışmazlığını
 • müasir dərsdemə metodları çərçivəsində istifadə olunan dinləyici iştirakının həvəsləndirməsi yollarını,
 • optimal təlim müddətinin müəyyənləşdirilməsi imkanlarını,
 • dinləyici qiymətləndirmənin dərsin oriyentasiyasını müəyyənləşdirilməsində rolu.
Top