abtc.az

Stresslərin idarə edilməsi

Həlimə Qəmərlinskaya Təlimçi : Həlimə Qəmərlinskaya

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 300 AZN


 Müddəti:

8 saat (Həftə içi 2 ardıcıl gün, 4 saatlıq təlim sessiyaları ilə)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Müəssisədaxili təlimləri aparan işçilər

Dil:

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu:

Təqdimat və ilkin test

Modul 1

 • Stress və onu əmələ gətirən faktorlar
 • Mövcud stress yaradan faktorlar
 • iqtidarımızda olan
 • iqtidarımızda olmayan
 • müxtəlif düşüncə növləri səbəbindən yaranan
 • Psixoloji və peşəkar stresslərin növləri
 • Hər bir stressor kateqoriyası üzrə stresslərin aradan qaldırılması
 •  Stressin ümumi idarə edilməsi strategiyaları

Modul 2

 • Stress nəticəsində münaqişələrin yaranması səbəbləri və onların aradan qaldırılması üsulları
 • Ünsiyyətin yaxşılaşdırırlması üsulları və şəxsiyyətlər arasında münaqişələrin nitq manipulyasiya yolu ilə həll edilməsi
 • ТОТЕ - müvəffəqiyyətli insanların strategiyası
 • Hədəf və vəzifələrin qoyulması strategiyaları. Qısa müddət ərzində relaksasiya metodları və üsulları
 • Metodların praktiki təlimi çərçivəsində məşğələlər və oyunlar
 • Refreyminq – istənilən problemlərə baxışın dəyişməsi metodu kimi
 • Praktiki məşğələlər

Yekun test

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:
 • stress faktorların aradan qaldırılması üçün bir neçə praktiki metodlara yiyələnəcəklər
 • stress faktorlara baxışlarını və nəticə etibarı ilə gündəlik həyatlarında bu stress faktorların təsirini dəyişəcəklər
 • hədəf və vəzifələrin qoyulması strategiyalarını yaxşılaşdırmaq, ünsiyyəti yeni səviyyəyə qaldırmaq imkanını əldə edəcəklər
Top