abtc.az

İpoteka kreditləşməsi

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 200 AZN


Müddəti:

8 saat (Həftə içi 2 ardıcıl gün, 4 saatlıq təlim sessiyaları ilə)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

Kredit departamentinin (şöbəsinin) müdir və işçiləri , Filial müdirləri və kredit əməliyyatları ilə məşğul olan bütün kateqoriya işçilər, İpoteka kreditləşməsi fəaliyyəti ilə məşğul olan digər maliyyə institutlarının menecer və mütəxəssisləri

Dil

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu

Təqdimat

Modul 1

 • İpoteka kreditlərin tarixi və bazarın vəziyyəti
 • İpoteka kreditləşməsinin modelləri (üstünlüklər və çatışmamazlıqlar):
 • Universal kommersiya bankları
 • Yaşayış-tikinti əmanətləri
 • İxtisaslaşdırılmış ipoteka bankları
 • İpoteka kreditlərinin sekyuritizasiyası

Modul 2

 • İpotekanın mahiyyəti və əhəmiyyəti
 • İpoteka kreditlərinin növləri və formaları
 • İpoteka kreditinin qiymətləndirilməsində nəzərə alınan amillər
 • ”3C” prinsipi “6C” prinsipinin tərkib hissəsi kimi
 • İpotekanın qiymətləndirilməsinin xüsusiyyətləri (daşınmaz və daşınan əmlak)
 • İpoteka kreditlərinin formasından asılı olaraq ödənişlərin müəyyən olunması

Modul 3

 • İpoteka kreditləşməsinin xüsusi prosedurları
 • İlkin qiymətləndirmə
 • Anderraytinq
 • Sənədləşmə və rəsmiləşdirmə

Modul 4

 • İpoteka kreditlərinə nəzarətin əhəmiyyəti, ipoteka kreditinin monitorinqi
 • İpotekada kredit riskləri, onların sığortalanması tədbirləri
 • İpoteka böhranı zamanında problemli kreditlərlə iş
Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:
 • ipoteka kreditlərinin tarixini və onları digər kreditlərdən fərqləndirən xüsusiyyətləri,
 • əmlak bazarının ipoteka krediti bazarına təsirini,
 • müxtəlif ipoteka kreditləşməsinin modelləri,
 • ipoteka kreditinin mümkün formaları,
 • ipoteka kreditlərinin qiymətləndirilməsində xüsusi prosedurlarda nəzərə alınan amilləri və kredit mütəxəssisinin vəzifələrini,
 • istifadə və ya icarə üçün olan ipotekaların qiymətləndirilməsi xüsusiyyətlərini,
 • ipoteka predmeti olan aktivlərin qiymətləndirilməsini,
 • ipoteka kreditləri üzrə faizlərin hesablanması metodologiyası və kreditin formasından asılı olaraq müxtəlif ödəniş mexanizmləri,
 • ipoteka kreditlərində olan risklərin müəyyən olunması, sığortalanması vasitələrini,
 • ipoteka kreditlərinin monitorinqinin xüsusiyyətləri,
 • ipoteka böhranı zamanı problemli kreditlərlə işin əsasları.
Top