abtc.az

Daxili auditin idarəetmə, risk və nəzarətdə rolu (CIA, Pt 1 imtahanına hazırlıq)

Əziz Fətəliyev, CIA Təlimçi : Əziz Fətəliyev, CIA

Təlimin başlama tarixi: 17-04-2021

Qiymət: 600 AZN

imtahana hazırlıq kursu


Müddəti:

30 saat (Şənbə günləri, 5 saatlıq təlim sessiyaları ilə)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Bütün daxili və kənar auditorlar və auditor olmaq istəyən şəxslər

Dil:

İngilis (Izzahatlar Azərbaycan və Rus dillərində verilir)

Proqramın qısa məzmunu​:

Məcburi qaydalar

 1. Tətbiq olunan standartlar
 2. Peşəkarlər üçün Etik Davranış Məcəlləsi
 3. Daxili audit etikası: giriş və prinsiplər
 4. Daxili audit etikası: bütövlük
 5. Daxili audit etikası: obyektivlik
 6. Daxili audit etikası: məhfilik
 7. Daxili audit etikası: səlahiyyət
 8. Daxili audit nizamnaməsi

Müstəqillik, obyektivlik və lazımi dəqiqlik

 • Daxili audit fəaliyyətinin müstəqilliyi
 • Daxili auditorların obyektivliyi
 • Müstəqillik və obyektivliyin dəyərdən düşməsinə səbəb olan amillər
 • Auditorun peşəkarlığı
 • Daxili audit mənbələri
 • Lazımi peşəkar qayğı və davamlı peşəkar inkişaf
 • Keyfiyyətin təmin olunması və təkmilləşdirilməsi proqramı
 • Keyfiyyət təminatının hesabatlığı
 • Daxili və kənar qiymətləndirmələr

Aralıq test və test nəticələrinin təhlili (Suallar və Cavablar)

Nəzarət: növlər və texnikalar

 • Nəzarətə ümumi baxış
 • Nəzarətin təsnifləşdirilməsi
 • Mühasibat dövrləri və əlaqədar nəzarət
 • İdarəetmə nəzarəti

Nəzarət çərçivələri və fırıldaqçılıq

 • Nəzarət çərçivələri
 • Korporativ Risklərin İdarə edilməsi
 • Risklərin idarə edilməsi prosesləri
 • Fırıldaqçılıq: təbiəti, qarşısının alınması və aşqarlanması
 • Fırıldaqçılıq: indikator

Aralıq test və test nəticələrinin təhlili (Suallar və Cavablar)

Seçmə prosesi

 • Statistik anlayışlar
 • Populyasiyada nümunə seçilməsi
 • Atribut seçilməsi
 • Dəyişənlərin seçilməsi
 • Seçmə metodunun seçilməsi
 • Proseslərə nəzarət texnikaları

Məlumatları toplanması və təhlili

 • İlkin sorğu
 • Anketlər
 • Müsahibə
 • Məlumatın əldə olunmasının digər texnikaları
 • Əsas risklərin və nəzarətin müəyyənləşdirilməsi
 • Kompüterləşdirilmiş audit alətləri və texnikaları
 • Analitik icmal alətləri və texnikaları
 • Müqayisəli qiymətləndirmə
 • Analitik prosedurlar: nəticələrin izah olunması
 • Nəticələrin hazırlanması

Aralıq test və test nəticələrinin təhlili (Suallar və Cavablar)

Hesabatlıq, Reporting, iş sənədləri və sübut

 • İş sənədləri: ümumi baxış
 • İş sənədləri: hazırlama
 • İş sənədləri: nəzarət
 • İş sənədləri: saxlama
 • Cədvəllər və proseslərin xəritələri
 • Məlumatın dörd xüsusiyyəti
 • Məlumatın yararlığı barədə qərarvermə
 • Məlumatın təbiəti
 • Məlumatın mənbələri
 • Məlumatın inandırıcılıq dərəcəsi

Aralıq test və test nəticələrinin təhlili (Suallar və Cavablar)

Ümumi imtahan və imtahan nəticələrinin təhlil

Top