abtc.az

Biznes kreditləşmə

Etibar İsrafilov Təlimçi : Etibar İsrafilov

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 300 AZN


Müddəti:

12 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Kredit Komitəsi Sədr və üzvləri, Kredit departamenti müdir və işçiləri, filial müdirləri və biznes kreditləri ilə məşğul olan bütün kateqoriya işçilər

Dil:

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu:

Təqdimat və ilkin test

Modul 1.

Biznes kredilərin və borcalanların xüsusyyətləri

Biznesin maliyyələşdirilməsi alətləri (sadədən – mürəkkəbə)

Modul 2.

Biznes kredit 6 "C" prizmasında

Biznes kreditin maliyyə təhlili. İstehsal və xidmətin fərqi

Mühasibat balansı – Mənfəət/zərər hesabatı – Pul vəsaitlərin hərəkəti hesabatı arasında əlaqə. Sahibkarların tipik səhvləri

Maliyyə əmsalarından istifadə: əməliyyat, likvidlik və səmərəlilik

Modul 3.

Biznes proqnozlarının kritik analizi: borcalanın planlarına mənfi təsir edəcək risk faktorların müəyyənləşdirilməsi və sığortlanması 

Borcalanın və onun kreditinin həssaslıq təhlili: ssenarilərin qurulması

Kursda biznes kredit əməliyyatları üzrə praktiki tapşırıqlardan istifadə olunacaq

Yekun test və sertifikasiya

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

Biznes kreditlərdən istifadə edən borcalnların kateqoriyalarını və onlarına arasında fərq

Biznesin maliyyələşdirilməsi alətlərini (kredit, akkreditiv, qarantiya, lizinq, faktorinq)

Biznes kreditlərin qiymətləndirlməsində sistem (6C) yanaşmanın əhəmiyyətini

Biznes borcalanının maliyyə təhlilinin aparılması alətlərini və qeyri-uyğunsuzluqların müəyyən etmək bacarığı

Biznesin risk faktorlarını, onların müəyyənləşdirilməsi və sığortalanması yollarını

Praktiki misallarda biznesin həssaslıq analizini aparmaq və risk üzrə ölçülmüş kredit qərarları vermək

Top