abtc.az

İnsan resurslarının idarə edilməsi işinin təşkili

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 300 AZN


Müddəti:

12 saat (Həftə içi üç ardıcıl gün, 4 saatlıq təlim sessiyaları ilə)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

İnsan resurslarının idarə edilməsi ilə məşğul olan menecerlər və işçilər

Dil

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. İnsan resurslarının idarə edilməsi işinin mahiyyəti

♦ İRİE-nin əhəmiyyəti

♦ İRİE üzrə qabaqcıl beynəlxalq təcrübələr (ABŞ, Yaponiya, Almaniya və Azərbaycanın misalında)

♦ İRİE sahəsində risklər və onların idarə edilməsi yolları. Bazelin İR riskləri üzrə tövsiyələri

♦ Kadr işi ilə insan resurslarının idarə edilməsi işinin fərqi

Modul 2. İnsan resurslarının idarə edilməsi işinin təşkili

♦ İRİE strukturu

♦ İRİE işinin monitorinq meyarları

♦ İRİE sistemləri

♦ İRİE siyasəti

Modul 3. İnsan resurslarının idarə edilməsi işinin komponentləri

♦ İnsan resurslarının planlaşdırılması

♦ İşəqəbul

♦ Vəzifə kateqoriyasının müəyyən olunması

♦ Baza əmək haqqının müəyyən olunması

♦ Ehtiyat kadrların hazırlanması

♦ İşçinin inkişafı

♦ Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi

♦ Motivasiya

Yekun test

Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:

♦ müxtəlif ölkələrdə insan resurslarının idarə edilməsi işinin təşkilinin xüsusiyyətlərini,

♦ insan resurslarının idarə edilməsi sahəsində mövcud olan riskləri və onların idarə edilməsi yollarını,

♦ insan resurslarının idarə edilməsi ilə məşğul olan vəzifəli şəxslərin vəzifələrini,

♦ insan resurslarının idarə edilməsi üzrə müxtəlif siyasətlər və yanaşmaları,

♦ kadrların idarə edilməsi ilə insan resurslarının idarə edilməsi arasındakı fərqi,

♦ insan resursu ilə insan kapitalı baxışı arasındakı fərqi,

♦ insan kapitalının formalaşması üzrə dünyada gedən son meylləri,

♦ insan kapitalının formalaşması yollarını.

Top