abtc.az

Banklarda korrupsiyaya qarşı mübarizənin təşkili

Cavanşir Abdullayev Təlimçi : Cavanşir Abdullayev

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 200 AZN


Müddəti:

8 saat (Həftə içi ardıcıl 2 gün, 4 saatlıq təlim sessiyaları ilə)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

İdarə heyətinin üzvləri, Daxili audit, Uyğunluq (compliance), risk və hüquq xidmətlərinin rəhbərləri

Dil

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu

Təqdimat və ilkin test

Modul 1. Dələduzluq və korrupsiyaya qarşı mübarizənin mahiyyəti

 • Korrupsiyanın və dələduzluğun mahiyyəti
 • Korrupsiyanın və dələduzluğun növləri
 • Korrupsiyanı yaradan amillər
 • Korrupsiyanın yaratdığı risklər və problemlər

Modul 2. Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində son illər ərzində görülmüş  institusional və qanunvericilik tədbirləri

 • Beynəlxalq əməkdaşlıq
 • Qanunvericilik
 • İnstitusional tədbirlər
 • Məsuliyyətlər

Modul 3. Bank işində istifadə olunan bankxarici dələduzluq üsulları və onlara qarşı tədbirlər

 • Sosial Mühəndislik Metodu
 • İnternet İnformasiya cinayətləri
 • Şəxsi məlumatların ələ keçirilməsi yolu baş verən dələduzluqlar
 • Pulların yuyulması məqsədi ilə baş verən dələduzluqlar
 • Kartlarla əlaqədar  dələduzluqlar
 • Digər dələduzluq üsulları
 • Dələduzluğa qarşı önləyici tədbirlər

Modul 5. Bank fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində bank əməkdaşları tərəfindən istifadə edilən dələduzluq üsulları və korrupsiya 

 • Satınalmalarda korrupsiya
 • Kredit əməliyyatlarında korrupsiya
 • Kassa -hesablaşma əməliyyatlarında korrupsiya
 • Depozit əməliyyatlarında korrupsiya
 • Xəzinədarlıq əməliyyatlarında korrupsiya
 • Plastik kartlarla əməliyyatlarda korrupsiya
 • Digər korrupsiya formaları

Modul 6. Çirkli pulların yuyulması korrupsiya mənbəyi kimi 

 • Çirkli pulların yuyulması üzrə qanunvericilik
 • Şübhəli əməliyyatlarla iş
 • Çirkli pulların yuyulmasının yaratdığı korrupsiya halları

Modul 7. Korrupsiyaya qarşı mübarizədə əsas önləyici mexanizmlər

 • Korporativ idarəetmə
 • Şəffaflıq
 • İstehlakçılarının hüquqlarının təmin edilməsi və maarifləndirmə
 • Daxili nəzarət sisteminin adekvatlığı
 • Bankdaxili maarifləndirmə

Son test 

Kursun sonunda iştirakçılar aşağıdakılar haqqında biliklər əldə edəcəklər:
 • bankdaxili və bankxarici dələduzluğun mahiyyətini,
 • kənar dələduzlar tərəfindən bank müştərilərinin hesablarına müdaxilə üsullarını,
 • kənar dələduzluğun minimallaşdırılması yollarını,
 • korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qanunvericiliyi,
 • bank əməkdaşları tərəfindən istifadə olunan dələduzluq və korrupsiya üsullarını,
 • korrupsiyanın mahiyyəti, növləri və mənbələrini,
 • korrupsiya üzrə qanunvericiliyi,
 • korrupsiyaya qarşı mübarizənin banklarda təşkilini,
 • banklarda korrupsiya üsulları və onlara qarşı mübarizə yollarını,
 • dələduzluğun və korrupsiyanın yaratdığı məsuliyyətləri,
 • çirkli pulların yuyulmasının yaratdığı korrupsiya üsullarını və ona qarşı mübarizənin təşkilini.
Top