abtc.az

DipIFR

Əli Dadaşzadə Təlimçi : Əli Dadaşzadə

Təlimin başlama tarixi: 21-01-2020

Qiymət: 1000

ACCA imtahanına hazırlıq kursu


Müddəti:

80 saat (Həftə içi iki gün 2 saatlıq və Şənbə günləri 4 saatlıq təlim sessiyaları ilə)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

Beynəlxalq ACCA DipIFR diplomunu əldə etmək istəyən şəxlər

Dil

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu

Fəsil 1. Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları şurası və tənzimləyici mexanizm

Fəsil 2. Gəlirin tanınması

Fəsil 3. Uzunmüddətli maddi aktivlər

Fəsil 4. Aktivlərin dəyərdən düşməsi

Fəsil 5. Lizinq

Fəsil 6. Qeyri-maddi aktivlər və qudvil

Fəsil 7. Ehtiyatlar

Fəsil 8. Öhdəliklər – qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti aktivlər və şərti öhdəliklər

Fəsil 9. İşçilərin məşğulluq və məşğulluqdan sonrakı faydaları

Fəsil 10. Maliyyə alətləri

Fəsil 11. Maliyyə hesabatlarında vergitutma

Fəsil 12. Xarici valyuta məzənnələrində dəyişiklilərin təsirləri

Fəsil 13. Kənd təsərrüfatında uçot

Fəsil 14. Təbii ehtiyatların kəşfiyyatı və qiymətləndirilməsi ilə bağlı məsrəflər

Fəsil 15. Pay alətləri əsasında ödəmə

Fəsil 16. Ədalətli dəyərin ölçülməsi

Fəsil 17. Mənfəət və zərər haqqında hesabatın və mənfəət haqqında müfəssəl hesabat təqdimatı

Fəsil 18. Səhm üzrə mənfəət

Fəsil 19. Hesabat tarixindən sonrakı hadisələr

Fəsil 20. Uçot siyasəti, uçot qiymətlərində dəyişiklilər və səhvlər

Fəsil 21. Əlaqəli tərəflər haqqında məlumatın açıqlanması

Fəsil 22. Fəaliyyət seqmentləri

Fəsil 23. Kiçik və orta müəssisələr üçün hesabatlılıq tələbləri

Fəsil 24. Qrup üzrə konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının hazırlanması

Fəsil 25. Müəssisələrin birləşməsi və qrupdaxili düzəlişlər

Fəsil 26. Müəssisələrin birləşməsi və ədalətli dəyər üzrə düzəlişlər

Fəsil 27. Müəssisələrin birləşməsi – asılı müəssisələr və birgə müəssisələr

Top