2
Risk Məktəbi

Sertifikasiya proqramı

ətraflı
Banklarda kapital adekvatlığı

ən son qaydalar və praktika

ətraflı
Banklarda risklərin idarə olunması

yeni Qaydalar və onların tətbiqi

ətraflı
Banklarda kredit risklərinin idarə edilməsi

yeni Qaydalar və onların tətbiqi

ətraflı
FRM | Part 1

imtahana hazırlıq kursu

ətraflı
Top